Maa- ja metsätalousministeriö 26.11.2020

Valtioneuvosto on tänään 26.11.2020 asettanut Luonnonvarakeskukselle uuden johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2023. Johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Tuomas Salusjärvi Valio Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta BSAG-säätiöstä.

Luonnonvarakeskuksen johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskuksen johtokunta päättää viraston talousarvioehdotuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä pääjohtajan sijaisista.

Johtokunnan kokoonpano on seuraava:
• puheenjohtaja: johtaja Tuomas Salusjärvi, Valio Oy
• varapuheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta, BSAG-säätiö

Jäsenet
• toimitusjohtaja Timo Karjalainen, Laitakarin Kala Oy
• dekaani Kristiina Kruus, Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu
• johtaja Jorma Länsitalo, Stora Enso Oyj
• yrittäjä Heli Siitari, Villilä Luonto Oy
Johtokuntaan kuuluu myös henkilöstön keskuudestaan valitsema jäsen. Vaali on parhaillaan käynnissä Luken henkilöstön keskuudessa.