Maa- ja metsätalousministeriö 4.1.2018

Hallitus on 4.1.2018 asettanut Luonnonvarakeskuksen johtokunnan toimikaudelle 4.1.2018–31.12.2020. Johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskuksen johtokunta päättää viraston talousarvioehdotuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Johtokuntaan on pyritty saamaan mahdollisimman kattava edustus Luonnonvarakeskuksen toimialaan liittyvää asiantuntemusta sekä toisaalta merkittävää johtamiskokemusta. Nyt valitun johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat myös edellisessä johtokunnassa.

Johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: toimialajohtaja Juha Mäntylä, Metsä Group
Varapuheenjohtaja: yrittäjä Fredrik von Limburg Stirum, Kosken kartano

Jäsenet:

toimitusjohtaja Kaj Arvonen, Arvo-Kala Oy
erikoistutkija Antti Iho, henkilöstön edustaja
johtaja Hannele Jakosuo-Jansson, Neste Oyj
johtaja Ulrika Romantschuk, Oy Karl Fazer Ab
dekaani Ritva Toivonen, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta