Luonnonvarakeskus 13.5.2019

Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2019 noin 70 000 meritaimenen ja lohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 236 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta.

Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Kaikki lohen ja järvitaimenen poikaset sekä meritaimenen 1-vuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa valikoivan kalastuksen, kun luonnossa syntyneet tai säästettäväksi tarkoitetut kalat voidaan erottaa istutetuista.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät
Suomenlahti, Saaristo- ja Selkämeri, toukokuu:

50 000 lohen jokipoikasta ja 120 000 vaelluspoikasta
15 000 meritaimenen vaelluspoikasta
Vuoksen vesistöalue, toukokuu: 40 000 järvilohen vaelluspoikasta
Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu: 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta
Perämeri, huhti-toukokuu: 30 000 lohen vaelluspoikasta
20 000 meritaimenen jokipoikasta ja 21 000 vaelluspoikasta

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 380 000 euroa.