Ålands Handel

När fjolårets fotbollsmästare Åland United ska fira cupguldet duger bara det bästa och då går färden till Smakbyn i Kastelholm där stjärnkocken Michael Björklund dukar upp regnbåge från Nordic Trout, grönlistad av WWF.

Nordic Trout är ett framgångsrikt och växande fiskföretag som aldrig släpper tanken på det lokala. Med rötterna i Föglö är ursprunget alltid nära och därför är företaget också en av finländska cupmästarna Åland Uniteds sponsorer, som bekant tog åländskorna guldet i fjolårets cup efter en bragdartad 2-0-seger i Helsingfors mot jätten HJK. Det är alltså på sin plats att servera den bästa fisken till det bästa laget!

Åländsk, finländsk och svensk odlad regnbåge och åländsk och finländsk sik är till skillnad från den norska laxen grönlistad av Världsnaturfonden WWF. Detta är en garanti för hållbarhet och beskrivs som ett ”bra val” av WWF.

Världsnaturfonden WWF publicerar sedan tjugo år tillbaka en årlig fiskeguide baserad på en lång rad olika bedömningskriterier. Regnbågen som odlas på Åland och i Finland har sedan år 2014 befunnit sig på den gröna listan, den svenska sedan 2022, och är att föredra framför den norska laxen från öppna kassar i Norge som får gult ljus med tillägget ”var försiktig”.

Det gula ljuset blinkar också för vild lax som fångas i fällor medan övrig lax från Östersjön helt ska undvikas; i likhet med torsk och ål som båda är hotade av utrotning om bestånden fortsätter att minska.

Bra för Åland och Finland

Ungefär hälften av Finlands odlade fisk för matkonsumtion kommer från Åland. Huvudparten av åländsk fiskodling sker i havet i Föglö, Brändö och Eckerö.

De åländska fiskodlarna omsätter över 40 miljoner euro per år. Omkring etthundra personer är anställda inom åländsk fiskodling, de flesta av dem i skärgården.

Det viktigaste skälet till den goda utvecklingen för inhemsk och svensk odlad regnbåge är utvecklingen när det handlar om fodret som ges till fiskarna i de öppna kassarna. Vattenbruk är en bransch som utvecklats enormt under de tio tjugo senaste åren i jämförelse med väldigt många andra. Dessutom är utsläppen extremt små i förhållande till allt livsmedel som produceras. Nordic Trout fortsätter arbeta för ytterligare förbättringar med stor noggrannhet och med framgång. Företaget är idag störst på regnbåge i både Finland och Sverige med en stor del av produktionen förlagd till Föglö där det finns goda möjligheter till expansion och fler arbetsplatser.

När det handlar om miljöbelastning från fiskodlingar är utsläppen halverade till följd av bättre foder, utvecklad utfodringsteknik och högre fiskgenetik; många faktorer spelar in och därför är hållbarhet en självklar del av Nordic Trouts vardag. Dessutom finns det en stark efterfrågan på inhemsk fisk i spåren efter globala kriser och krig vilket stärkt synen på egen livsmedelsproduktion på Åland och i Finland. Andra skäl som lyfts fram i samband med att WWF grönlistat finländsk odlad regnbåge är ansvaret som odlarna tar. Det är ytterst sällan som sjukdomar sprids från anläggningarna och de fiskar som eventuellt lyckas rymma utgör ingen ekologisk risk. I förhållande till i stort sett all annan livsmedelsproduktion är avtrycken från fiskodling väldigt låga.

FISK är bra för alla
  • Fisk är fylld av vitaminer, mineraler och snällt fett i form av Omega 3. Genom att äta fisk två tre gånger per vecka ger du din kropp nödvändig och nyttig näring.
  • All odlad fisk är extremt noga kontrollerad innan den når konsumenterna.
  • 90 procent av den odlade fisken i Finland utgörs av regnbåge som till stor del utfodras med miljövänligt foder (strömming och vassbuk) som fiskats i Östersjön.
  • WWF har grönlistat inhemsk och svensk fisk eftersom odlingens miljöeffekter är väldigt låga.
  • Finländsk regnbåge är fri från laxlus vilket är en parasit som är rätt vanlig i till exempel Norge.
  • Fiskodling har högre verkningsgrad än övrig husdjursproduktion; koldioxidavtrycket från odlad fisk är betydligt mindre.
Stjärnkocken Michael Björklund dukar upp regnbåge från Nordic Trout, grönlistad av WWF. / Ålands Handel
Smart för naturen

Odlad fisk från Åland är ett smart val för naturen. Den har låg näringsbelastning på Östersjön, lågt klimatavtryck och den är grönlistad i världsnaturfonden WWFs fiskeguide.

Då fiskodlingen etablerade sig på 1980-talet var näringsbelastning ett problem. Sedan tidigt 1990-tal har näringsbelastningen minskat tack vare förbättrade foder- och odlingstekniker. Fiskodling är en av få industrier i Finland som framgångsrikt och märkbart lyckats minska sin belastning på Östersjön och är struken från Helcoms hotspotlista.

Från 1991 till 2010 minskade fosforbelastningen till mindre än en tredjedel och kvävebelastningen till mindre än hälften. I dag ansvarar fiskodlingen endast för några få procent av hela Finlands näringsbelastning på vattendragen.