Perinteistä mestari-kisälli -mallia kehitetään vastaamaan kalankasvatuksen kasvavaan työvoimapulaan. Kalastuksen puolella tapa on jo todettu hyväksi. Ensin luodaan koulutusmalli alan verkoston avulla, jonka jälkeen päästään toden teolla vauhtiin.

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on tuplata kotimaisella kalalla suomalaisten kalansyönti nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Tähän kovaan tavoitteeseen pääsemiseksi vaaditaan kotimaisen kalankasvatuksen tuotannon kasvua. Kalankasvatuslupien saaminen on oleellinen asia, jotta haasteeseen voidaan vastata, mutta myös työvoiman saaminen alalle on elintärkeää.

Vesiviljelyala tarvitsee uusia osaajia, koska alalta ollaan eläköitymässä ja työn vaatimukset ovat muuttuneet. Marraskuun alussa käynnistyneessä vesiviljelyn mestari-kisälli -toimintamallin kehittämishankkeella muodostetaan alan verkosto ja kehitetään koulutuskonsepti, jolla voidaan edistää alalle työllistymistä. Sisä-Suomen Kalaleaderillä on kokemusta uusien ammattikalastajien rekrytoinnista mestari-kisälli -toimintamallia hyödyntäen, tälläkin hetkellä mukana on kolme paria. Nyt samaa mallia on tarkoitus viilata vastaamaan vesiviljelyalan tarpeita.

”Kalastajat työskentelevät usein yksin tai pareittain. Ammattitaito ja hiljainen tieto siirtyvät mestarilta kisällille kätevästi käytännön työskentelyn avulla. Vesiviljelyn kohdalla täytyy toimintatapaa jalostaa”, kertoo hankkeen koordinaattori Janne Niemimäki Sisä-Suomen Kalaleaderistä.

Kalastuksen mestari-kisälli -hankkeissa yhteistyö koulutuskeskus Salpauksen kanssa ja teoriaopinnot ovat olleet tärkeitä. Niemimäki näkee, että vesiviljelyn puolella teoriaopinnoilla on vielä suurempi painoarvo. Vesiviljelyn mestari-kisälli -toimintamallin kehittämishankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovatkin kalatalousalan oppilaitokset.

”Ilman oppilaitosten ammattitaitoa ja tulevan koulutushankkeen teoriaopintoja koulutuskonseptin kehittäminen olisi turhaa”, Niemimäki pohtii. Kehittämishankkeessa toimitaan muutenkin laajasti yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Mukana hankkeessa on mm. vesiviljely-yrityksiä, Luonnonvarakeskus, Suomen Kalankasvattajaliitto ry ja Te-toimistot.

Varsinaiseen vesiviljelyn mestari-kisällitoimintaan tähtäävä kehittämishanke on saanut rahoitusta Päijät-Hämeen liitolta. ”Hanke tukee erinomaisesti alan uudistumista, joka on yksi Päijät-Hämeen maakuntastrategian painopisteistä. Lisäksi nykyaikaiset, kotimaiset kalankasvatuslaitokset edistävät osaltaan ruoantuotannon kestävyyttä”, kommentoi hankkeen rahoittajan puolelta Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Elina Aakko.

Pian on tarkoitus hakea rahoitusta varsinaiselle käytännön koulutus/-rekrytointihankkeelle, jonka tarkoitus on tuottaa uusia osaajia alan yrityksille. Ota yhteyttä ja ehdit vielä mukaan hankkeeseen jo sen alkuvaiheessa.

Lisätietoja hankkeesta:
Janne Niemimäki
Kalatalouskoordinaattori, Sisä-Suomen kalatalousryhmä
044 744 0396, janne.niemimaki@paijanne-leader.fi