Kestävän kehityksen mukainen, vastuullinen elintarviketuotanto on tavoite, jolle maailman kiihtyvä väestönkasvu asettaa omat haasteensa. Vesiviljelytuotannon lisääminen on yksi tärkeimmistä keinoista vastata kasvavaan ravinnon- ja proteiinintarpeeseen. Yksi tapa huomioida lisääntyvän tuotannon ympäristönäkökohdat ja vastuullisuus on laatia tuotantotapoja ohjaavia sertifiointijärjestelmiä. Maailmanlaajuisesti tunnetuin vesiviljelyn sertifiointijärjestelmä on ASC:n (Aquaculture Stewardship Council) laatimiin standardeihin perustuva ASC-sertifiointijärjestelmä.

ASC eli Aquaculture Stewardship Council on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka ovat perustaneet Maailman luonnonsäätiö WWF sekä The Sustainable Trade Initiative IDH. ASC-sertifiointi on osoitus toiminnan läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta läpi koko tuotantoketjun.

Suomessa luonnonkalojen MSC-sertifikaatti alkaa jo olla tunnettu kuluttajien keskuudessa, mutta ASC-sertifikaatti on vielä tuntemattomampi, tosin kuluttajien tietoisuus myös kotimaassa asiaan liittyen on kasvussa. Kalanviljelyn ympäristövaikutuksista on edelleen vallalla käsityksiä, jotka eivät perustu nykytietoon. Ala kehittyy ja toteuttaa jatkuvasti toimenpiteitä, jotka vahvistavat sen kestävyyttä kaikilla kestävyyden osa-alueilla. ASC-standardien laatimisen tavoitteena on ollut ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen minimoiminen. Se edellyttää vastuullista kalojen ja luonnonvarojen käsittelyä sekä sosiaalisesti vastuullista toimintaa työntekijöitä ja paikallista yhteisöä kohtaan. Kalanviljelyala kaipaa rakentavaa viestintää ja positiivisia uutisia. ASC-sertifikaatilla ja siihen liittyvillä ympäristöarvioinneilla on hyvä tuoda esiin käytännön tietoa kalanviljelystä sekä pyrkiä näin luomaan yhteinen ymmärrys asioiden tilasta.

Suomessa kalanviljely on ilman standardejakin tiukasti säädeltyä, ja kotimainen kasvatettu kala on terveellinen ja ilmastoystävällinen valinta. Alan yrityksissä on kuitenkin halukkuutta lähteä hakemaan ASC-sertifiointia, koska sen avulla toiminnan dokumentointi ja toimintaprosessit tulevat systematisoitua, jolloin se voisi osaltaan luoda mahdollisuuksia kasvattaa lisää kestävästi kotimaista kalaa. Kalanviljelyn kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen on tärkeää myös suomalaiselle elinkeinoelämälle ja elintarviketuotannolle. Myös ulkomaanviennissä olisi merkittäviä taloudellisia kasvumahdollisuuksia suomalaiselle kalankasvatuselinkeinolle.

Kalankasvatuslaitosten ASC-sertifiointi on Suomessa nouseva trendi. Tällä hetkellä kolme suomalaista kalankasvattajaa saa merkitä vastuullisesti kasvatetun kirjolohensa ASC-logolla. Brändö Laxista tuli loppuvuodesta 2022 Suomen ensimmäinen ASC-sertifioitu merellä kalaa kasvattava yritys, Lisäksi ASC-sertifikaatti on myönnetty Finnforelille ja Fifaxille. Tällä hetkellä usealla kalanviljely-yrityksellä on meneillään asc-sertifiointiprosessi. Yrityksissä on panostettu kalojen hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen, ympäristövaikutusten minimointiin ja sosiaaliseen vastuuseen jo vuosien ajan, ja asc-sertifiointi tuo pitkäjänteisen työn näkyväksi erityisesti kuluttajille.

ASC-sertifiointi on osoitus toiminnan läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta läpi koko tuotantoketjun

Artikkeli on kirjoitettu osana Kalankasvattajaliiton asc-hanketta, johon on saatu rahoitusta Euroopan meri-, kalatalous ja vesiviljelyrahastosta.

Lisätietoa asc:stä löydät täältä: https://www.kalankasvatus.fi/asc-sertifioitua-kirjolohta/