Maaseudun Tulevaisuus 12.07.2017 Matti Tuominen

Porissa Suomi-Areenan yhteydessä keskusteltiin eilen tiistaina kalataloudesta.

Pro Kala ry:n järjestämään keskustelutilaisuuteen osallistuivat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kansanedustajat Johanna Karimäki (vihr.) ja Susanna Koski (kok.) sekä Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen. Mukana keskustelemassa oli myös lukuisa joukko kalatalouden arvoketjun edustajia, kalankasvattajia, ammattikalastajia ja kalanjalostajia.

Keskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, miten varmistetaan riittävä kotimaisen kalan määrä suomalsissa ruokapöydissä.

Keskustelutilaisuuteen osallistuneen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan hallitus haluaa omilla toimillaan varmistaa kalatalouden hyvät toimintaedellytykset ja sen, että suomalaisten ruokapöytiin riittää kotimaista kalaa.

Lepän mukaan hallituksen selkeä tavoite on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa, helpottaa ja parantaa kalan tuotantoon liittyviä lupaprosesseja sekä lisätä investointeja ja työpaikkoja toimialalla.

Ammattikalastajien keskuudessa keskustelua herättivät kalastusta hankaloittavat haittaeläimet, merimetsot ja hylkeet. Myös ministeri Lepän mielestä haitallisten ja ei-uhanalaisten eläinten asemaa on arvioitava uudelleen.

Vihreiden kansanedustaja Johanna Karimäki totesi, että kalatalouden kehittämisen innovatiivisiin projekteihin on otettava tuottajat mukaan, minkä lisäksi vientimahdollisuuksia tulisi hyödyntää nykyistä paremmin.

Kalatuotannossa Karimäki näki mahdollisuutena sen, että marginaalisempia kalalajeja, kuten särkeä, hyödynnettäisiin lisävolyymina perinteisempien lajien rinnalla. Tähän vastauksena monissa ammattikalastajien puheenvuoroissa tuotiin kuitenkin esille, että esimerkiksi särkikalan kalastus ei ole nykyisellään taloudellisesti kannattavaa.

Kokoomuksen Susanna Koski piti tärkeänä sitä, että kalan hinnoittelu mahdollistaa kalastuksen kannattavana elinkeinona. Koski painotti, että tuotteella on oltava hinta, joka takaa toimeentulon koko arvoketjulle.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/ministeri-lepp%C3%A4-suomi-areenassa-hallituksen-t%C3%A4rke%C3%A4-tavoite-on-varmistaa-ett%C3%A4-suomalaisten-ruokap%C3%B6yt%C3%A4%C3%A4n-riitt%C3%A4%C3%A4-kotimaista-kalaa-1.198139

Hyvä keskustelu ei toteutunut

LUKIJOILTA Turun Sanomat 13.7.2017

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3581134/Hyva+keskustelu+ei+toteutunut