Maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöiden vastaus 25.3.2022 jätettyyn Kalankasvattajaliiton, useiden kasvatusyritysten sekä Raisio Oyj:n yhteiseen vetoomukseen on nyt julkistettu. Vastauksessa todetaan, että ympäristönsuojelulaki ei tunnista mahdollisuutta ympäristölupien määräaikaiselle joustamiselle. Ministeriöt esittävät kolme toimenpidettä, joilla pyritään tukemaan jatkokasvattamiseen mahdollisesti ryhtyviä yrityksiä koetoiminnan kautta sekä parantamaan näiden ympäristölupien muuttamista koskevaa tietopohjaa hankkeen avulla ja varaamalla EMKVR-rahoitusta ympäristölupien muutosprosessiin sekä mahdollisten investointien toteuttamiseen.

Ministeriöiden vastus on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä:
https://mmm.fi/-/ministeriot-vastaavat-toimenpiteilla-kalanviljelijoiden-vetoomukseen