Mitä tapahtuu verkoille ja muille kalanviljelylaitoksellasi käytettäville välineille, kun ne ovat nähneet parhaat päivänsä? Päätyvätkö ne sekajätteen keräysastiaan, vai jäävätkö ne nurkkiin odottamaan lopullista kohtaloaan? Vuoden 2025 alussa käynnistyy käytöstä poistettujen kalastusvälineiden erilliskeräys, jonka piiriin kuuluvat myös kalanviljelytoiminnassa käytettävät muoviset työvälineet. Oletko jo perillä tästä muutoksesta?

Merten muoviroskaongelma on noussut viime vuosina yhä enemmässä määrin puheeksi myös Euroopassa. Kertakäyttöiset muovituotteet ja kalastusvälineet ovat merkittävimmät muoviroskaan lähteet myös meidän merillämme, minkä vuoksi monet meillekin tutut asiat ovat päätyneet kieltolistoille. Kertakäyttöiset muovipillit ovat korvautuneet pahvisilla, muovihaarukat puisilla, mutta samanlainen valmistusmateriaalin vaihtaminen ei ole kuitenkaan mahdollista esimerkiksi muovisten verkkojen kohdalla, joita käytetään niin kalastuksessa kuin kalanviljelyssäkin.

Kalastusvälineiden vaikutusta merten roskaantumiseen pyritäänkin vähentämään muilla keinoilla. Keskeiseksi tekijäksi tässä on nostettu laajennettu tuottajavastuu, joka tullaan ulottamaan myös muovia sisältäviin kalastusvälineisiin. Vuoden 2025 alusta lähtien myös Suomessa käyttäjät voivat palauttaa käytetyt muovia sisältävät välineet ilmaiseksi tätä varten pystytettyyn keräysjärjestelmään, jonka järjestämisestä ja rahoittamisesta vastaavat laitteiden maahantuojat ja valmistajat. Käytöstä poistettavien välineiden erilliskeräyksen on arvioitu kohentavan merkittävästi merten hyvinvointia.

Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön koordinoimassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa selvitetään, miten kalanviljelylaitokset ovat järjestäneet oman jätehuoltonsa ja miten ne ovat mahdollisesti jo valmistuneet vuoden 2025 alussa käynnistyvään muovia sisältävien kalanviljelyvälineiden erilliskeräykseen. Hankkeen tavoitteena on tukea koko toimialaa näihin lainsäädännöllisiin muutoksiin valmistautumisessa, jotka tulevat vaikuttamaan myös kalanviljelylaitosten toimintaan.

Kesällä 2023 järjestettiin kalasatamille suunnattu kysely, jonka avulla pyrittiin selvittämään tilannetta satamissa, ja tämä kysely on avattu nyt myös kalanviljelylaitoksille hieman muutettuna. Kysely on avoinna ja vastattavissa 27.11.2023 asti. Lisätietoa hankkeesta ja linkki kyselyyn oheistiedostoineen löytyy seuraavan linkin takaa Oulun yliopiston kotisivuilta: Katse satamista kalanviljelylaitoksiin CIRCNETS-hankkeessa | Oulun yliopisto