Uudenkaupungin kaupunki selvitti kehittämishankkeessa omistamiensa vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen. Työn tuloksena tunnistettiin ja arvioitiin mahdollisia kasvatuspaikkoja sekä luotiin yleinen toimintamalli, jolla vesialueita omistava kaupunki voi edistää elinkeinotoimintaa.

Uusi toimintamalli tarkoitettu helpottamaan kasvatuksen sijoittumista

Kunnat ovat jo pitkään kehittäneet ja kaavoittaneet maaomaisuutta tukemaan elinkeinotoimintaa ja yhteensovittamaan yritysten, vapaa-ajan virkistyksen ja luonnonsuojelun tarpeita. Samankaltainen toiminta onnistuu myös vesillä, vaikka käytössä ei olekaan asemakaavoitusta.

Kalankasvatuksen tapauksessa kunnan on mahdollista teettää tarvittavia ympäristövaikutuksiin liittyviä selvityksiä, etsiä alustavasti parhaita sijainteja, tuottaa yrityksille tarpeellisia tietoja tai jopa hakea itse ympäristölupaa esimerkiksi kehitysyhtiön kautta. Yritys maksaa kulut myöhemmin vuokrassa. Kunta voi kilpailuttaa yrityskumppaneita jo ennen lupien hakemista ja laatia toiminnan kuvauksen yhdessä näiden kanssa. Aie- tai esisopimuksella määritetään, miten vastuut ja riskit jaetaan.

Hyödyt kertyvät kaikille. Tarkoituksena on, että yrityksen riski turhalle lupahankkeelle poistuisi ja kunta edesauttaa ympäristön ja asukkaiden kannalta parhaan sijainnin löytämistä. Uudessakaupungissa pilotoitiin myös kuntalaisten kuulemista jo ennen lopullisen paikan valintaa. Paikalliset ja mökkiläiset pääsivät Luken karttapohjaisella osallistumistyökalulla jättämään näkemyksensä alustavista sijaintipaikoista, kysely keräsi yli 170 vastaajaa.

Sinällään kunnallista kehittämistoimijaa koskee sama lainsäädäntö ympäristölupia hakiessa, mutta mallia käyttäen kalankasvatus liittyy luontevasti osaksi kunnan elinkeinotoimintaa ja vesialueiden käytön suunnittelemista. Malli sopii erityisen hyvin niille kunnille, joilla on soveltuvien vesialueiden lisäksi myös muuta kalaan liittyvää elinkeinotoimintaa, kuten jalostusta tai satamia.

EMKR-hankkeen toteuttajina olivat Gaia Consulting, Grwoth4Blue sekä Luonnonvarakeskus. Hanke kytkeytyi yhteen Luonnonvarakeskuksen edelleen jatkaman Kalavaltio-hankkeen kanssa, jonka kohteena ovat Metsähallituksen hallinnoimat vesialueet.

Hankkeen keskeiset tulokset:
• Yleinen toimintamalli sekä päätöksentekopolku kullekin kunnalle parhaan tavan valitsemiseksi
• Sopimusmallit alueiden luovutusehdoiksi sekä ohjeet ja yrittäjien kilpailuttamiseen lainmukaisesti
• Sijaintipaikkojen seulominen ja arviointi Luken kehittämällä FINFARMGIS-työkalulla
• Sähköisen osallistumisen työkalun kehittämien ja pilotointi:
• Olemassa olevan ympäristötiedon kokoaminen valituilta alueilta sekä alustava arviointi toiminnasta Natura-suojelualueiden kannalta
• Aluetaloudellisten hyötyjen arviointi kaupungille
Uudenkaupungin kaupunki on alustavasti ilmoittanut, että se luo jatkohankkeen, jossa voitaisiin hakea yrityskumppani(t) ja edelleen yhteistyössä ympäristölupia tunnistetuille parhaille paikoille.

Lataa tästä hankkeen materiaalit:

Yhteyshenkilöt:
Uudenkaupunkin kaupunki, Annakaarina Lamminpää
Gaia Consulting, Mari Saario
Growth4Blue, Pia Lindberg-Lumme
Luonnonvarakeskus, Markus Kankainen

Hanke on osittain rahoitettu EMKR-tuella