Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueella – Ympäristötiedonkeruu