Metsä- ja kalankasvatussektori ovat Nepalin Dangin, Chitwan ja Nawalparasin alueella miesvaltaisia toimialoja, jossa päätäntävalta ja suorat hyödyt kohdentuvat usein miehille. Naisten toimintamahdollisuuksia rajoittavat perinteiset roolit, alhainen koulutustaso sekä naisille kohdistettujen palveluiden vähyys. Lisäksi metsäpalot, kuivuus ja tulvat ovat vaikeuttaneet naisten toimeentuloa entisestään ja katastrofien kynnyksellä, erityisesti marginaalisten ryhmien naiset putoavat turvaverkoista.

Suomen kalakasvattajanliitto jatkaa Nepalissa kehitysyhteistyötä Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD:n) kanssa. FFD toteuttaa vuosina 2021-2024 ulkoasianministeriön rahoittamana ’Naiset kestävän yrittäjyyden puolesta’- hankkeen Nepalissa. Hankkeessa tuetaan Nepalin tuottajajärjestöjä  edistämään naisten tulonhankintaa, naisyrittäjyyttä ja varautumista ilmastonmuutokseen ja muihin toimeentuloa uhkaavin riskeihin.

Nepalissa hanketta toteuttavat FFD:n yhteistyöjärjestöinä Federation of Community Forestry Users (FECOFUN), Amritpur Social Entrepreneur Cooperative Ltd (ASEC) ja Sundardeep Women Fish Farmers’s Cooperative. Yhteisömetsäliitto FECOFUN toimii hankkeen paikallisena koordinoijana, asiantuntijana sekä vaikuttamistyön toteuttajana. Kalankasvatukseen keskittyvä Sundardeep ja metsäosuukunta ASEC toteuttavat hanketta jäsentensä ja verkostojensa yhteistyönä. Lisäksi FFD ja Kalankasvattajaliitto antavat teknistä tukea järjestöille metsäelinkeinoon ja kalankasvatukseen liittyen. Kalankasvattajaliitto edustavana kummina toimii Roseanna Avento (Kobe Global).

Hankkeessa pyritään nostamaan naiset keskiöön metsä- ja kalankasvatuksen arvoketjuissa niin taloudellisten hyötyjen kuin päätäntävallan suhteen. Tuottajajärjestöt ovat tärkeässä asemassa edistämässä rakenteellista muutosta ja toimeentulon kestävyyttä. Mukana on 18 järjestöä, jotka sitoutuvat syrjimättömyyteen, lisäävät naisille kohdennettuja palveluita ja tehostavat 1200 naisjäsenensä edunvalvontaa. Suora linkki paikallishallinon päätöksentekoon luodaan monisektorimekanismien avulla, jossa naisilla ja marginaalisilla ryhmillä on erityisasema. Paikallisjärjestöt kasvattavat jäsenistönsä ja heidän yhteisöjensä (5450 miestä ja naista) tietoisuutta naisten ja erityisryhmien oikeuksista.

Hankkeessa on parhaillaan alkanut ilmastomuutosten arviointityö, jonka kautta pyrimme selvittämään minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksesta on ollut sekä ei-puuntuotannollisten metsätuotteiden tuottamiseen, että kalanviljelyyn. 

Ilmastonmuutokseen ja muihin uhkiin varautumalla tuottajajärjestöt pyrkivät turvaamaan naisjäsentensä toimeentulon. Naisten identifioimien tuote- ja palvelukonseptien pohjalta kehitetään ilmastoviisaita tuotantotapoja, tulonhankintaa ja yritystoimintaa. Innovaatiot ja teknisen osaamisen kehittäminen tuovat lisäarvoa ei-puuntuotannollisille metsätuotteille sekä kalanviljelyyn. 

Lisätietoja: Roseanna Avento; roseanna.avento@kobe.fi

FFD www.ffd.fi

Facebookissa: Sundardeep Women Fish Farmer’s Cooperative