Nilakkalohi Oy 5.10.2021

IHN-kriisi on voitettu!

– Kaikki 5,5 kilometriä kasvatusuomaa on kuivattu, niiden puu- ja muovirakenteet on hävitetty ja altaat, koneet, laiteet, kaivot ja viemärit desinfioitu. Tämän puhtaampaa kalankasvattamoa tuskin löytyy, naurahtavat Nilakkalohi Oy:n yrittäjät Pietarin Puranen, Pekka Latikka ja Rauno Tossavainen Tervon Huuhtajankoskella.
Yrittäjät Rauno Tossavainen, Pekka Latikka ja Pietari Puranen Tervon Huuhtajankoskella, missä Nilakkalohi Oy:n kalankasvatuslaitos sijaitsee. Kuva: Pentti Vänskä.

Massiivisten puhdistusoperaatioiden ja kaksi vuotta jatkuneiden, elävistä kaloista tehtyjen tutkimusten jälkeen Tervon kalankasvattamo on saanut vapautuksen viimeisistä IHNviruksen aiheuttamista rajoituksista. Laitokselta voidaan nyt myydä vapaasti sekä elävää että teurastettua kalaa.

Vuonna 2017 havaittu lohikalojen IHN-virus ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta sen löytyminen johti tuolloin Luken jalostuslaitoksena Tervossa toimineen yksikön alasajoon ja omistajan vaihtumiseen. Puranen, Latikka ja Tossavainen ovat kaikki kokeneita kala-alan ammattilaisia. He aloittivat Huuhtajankoskella vuokralaisina 2019 ja hankkivat laitoksen omistukseensa tämän vuoden alussa.

– Kalankasvattamon käynnistäminen uudelleen kestää kolme-neljä vuotta. Tällä hetkellä tuotantomme on noin puolet ympäristöluvan sallimasta 200 000 kilon kapasiteetista.
– Ensi vuoden jälkeen, kun tuotanto pyörii täysillä, tavoittelemme miljoonan euron liikevaihtoa. Silloin työpaikkoja on vuositasolla 8–10, Tossavainen kertoo.

Kasvattamossa tuotetaan siikaa, taimenta ja kirjolohta. Kuluttajamyyntiin kirjolohta saadaan jo muutaman viikon sisällä. Väljässä, virtaavassa vedessä kasvanut kala on lihasrakenteeltaan tiivistä, sillä se tekee aktiivisesti työtä kosken painetta vastaan.

Nilakkalohen oman hautomon poikastuotanto alkaa ensi talvena.
– Markkinat määräävät, mihin tuotanto jatkossa painottuu, Pietari Puranen sanoo

Pekka Latikan mukaan viljelyhallien 2300 neliön pinta-ala mahdollistaa Nilakkalohen kasvun merkittäväksi kalanpoikasten tuottajaksi.

Nilakka-järven pintaveden lämpeneminen on aiheuttanut Huuhtajankoskella ongelmia pitkien hellejaksojen aikana. Viime kesänä Nilakkaan upotettu syvänneputki turvaa jatkossa kalojen elin- ja kasvuolosuhteet lämpimänä vuodenaikana, ja talvikaudella sitä voidaan hyödyntää ulkoaltaiden jääolosuhteiden hallinnassa.

YHTEYDENOTOT YRITTÄJIIN:
Pietari Puranen, 044 536 8914
Rauno Tossavainen, 050 443 3423

TIIVIISTI
Mikä: Nilakkalohi Oy:n kalankasvattamo Tervon Huuhtajankoskella.
Tuotanto: Kirjolohen, siian ja taimenen poikaset, teuraskala (kirjolohi, siika).
Kasvatuskapasiteetti: 200 000 kiloa / vuosi.
Ympäristölupa: Pysyvä.
Omistajat: Pietari Puranen, Pekka Latikka ja Rauno Tossavainen.
Työntekijät: Tällä hetkellä kolme päätoimista työntekijää, täyden tuotannon vaiheessa 8–10 henkilötyövuotta.
Kasvatusaltaat: 5,5 km Huuhtajankosken rakennettuja sivu-uomia, joissa luonnollinen virtaus, pinta-ala 54000 neliömetriä.
Viljelyhallit: 2300 neliömetriä.
Historia: Kalatalousneuvos Viljo Orpanan johtama Nilakkalohi Oy aloitti kirjolohen kasvatuksen Huuhtajankoskella 1970-luvun alussa. 1990-luvulla laitos siirtyi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle, nykyiselle Lukelle, ja toiminta keskittyi kirjolohen valintajalostukseen.

Vuonna 2017 laitoksen kaloissa havaittiin ihmiselle vaaratonta IHN-tautia, ja Luke ajoi toiminnan alas. Nykyiset yrittäjät aloittivat laitoksella vuokralaisina vuonna 2019 ja tulivat sen omistajiksi 2021. Yrityksen nimi on jälleen Nilakkalohi Oy.

Sara Latikka lajittelee kalanpoikasia Nilakkalohi Oy:n kalankasvatuslaitoksella Tervossa. Kuva: Pentti Vänskä