Nordic Trout Ab:n hallitus ja toimitusjohtaja Alf-Håkan Romar ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että
Romar jättää toimitusjohtajan tehtävät. Romar on toiminut Nordic Troutin toimitusjohtajana kesäkuusta
2019 lähtien ja hän jättää Nordic Trout Ab:n toimitusjohtajuuden lisäksi tehtävänsä välittömästi myös sen
tytäryritysten johdossa.

”Kiitän koko hallituksen sekä yhtiön puolesta Alf-Håkania hänen sitoutuneesta työstään ja panoksestaan
Nordic Troutin kehittämisessä ja toivotan Alf-Håkanille kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Nordic Trout Ab:n
hallituksen puheenjohtaja Veijo Hukkanen.

Nordic Troutin hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Hans-Mikael Heleniuksen, joka on jo
aiemmin toiminut Nordic Troutin sisaryritysten Kalaneuvos Oy:n ja Heimon Kala Oy:n toimitusjohtajana.
”Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetty Hans-Mikael tulee toistaiseksi jatkamaan Nordic Fish-konsernin
uuden strategian jalkauttamista myös kalankasvatusyrityksissämme”, toteaa Nordic Trout Ab:n hallituksen
jäsen ja Nordic Fish Oy:n toimitusjohtaja Toni Hukkanen.

Nordic Trout Ab:n uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistetään välittömästi.

Nordic Trout Ab
Hallitus

Lisätietoja:
Nordic Fish Oy:n toimitusjohtaja Toni Hukkanen, toni.hukkanen@kalaneuvos.fi, +358 500 900378

Nordic Fish on suomalainen perheyritys, jonka alle kuuluvat mm. kalankasvatuskonserni Nordic Trout sekä
kalanjalostuskonserni Kalaneuvos.

Ny VD för Nordic Trout Ab

Nordic Trout Ab:s styrelse och VD Alf-Håkan Romar har i samförstånd, kommit överens om att Romar
lämnar sitt uppdrag som VD. Romar har varit VD för Nordic Trout sedan juni 2019, och utöver att han
lämnar VD-posten för Nordic Trout Ab kommer han med omedelbar verkan att även lämna sin befattning i
ledningen för dess dotterbolag.

”På hela styrelsens och bolagets vägnar tackar jag Alf-Håkan för hans engagerade arbete och bidrag till
utvecklingen av Nordic Trout och jag önskar Alf-Håkan all lycka i framtiden”, säger Veijo Hukkanen,
styrelseordförande för Nordic Trout Ab.

Nordic Trouts styrelse har utsett Hans-Mikael Helenius till tillfällig VD. Helenius är sedan tidigare VD för
Nordic Trouts systerbolag Kalaneuvos Oy och Heimon Kala Oy.

”Hans-Mikael, som har utsetts till tillfällig vd, fortsätter tillsvidare att genomföra Nordic Fish koncernens
nya strategi även i våra fiskodlingsbolag”, säger Nordic Trout Ab:s styrelseledamot och Nordic Fish Oy:s vd
Toni Hukkanen.

Rekryteringsprocessen för att hitta ny VD:n för Nordic Trout Ab startas omedelbart.

Nordic Trout Ab
Styrelsen

För mera information:
Nordic Fish Oy:s VD Toni Hukkanen, toni.hukkanen@kalaneuvos.fi, +358 500 900378

Nordic Fish är ett finskt familjeföretag, som omfattar bl.a. fiskodlingskoncernen Nordic Trout och
fiskförädlingskoncernen Kalaneuvos.