Nordic Trout kasvattaa kalaa Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Yhtiö on kasvanut kotimaiseksi jättiläiseksi monen mutkan kautta. Eikä kasvu tähän jää, vakuuttaa Nordic Troutin toimitusjohtaja Alf-Håkan Romar.

Suomen suurimman kalankasvatusyrityksen Nordic Troutin toimitusjohtaja Alf-Håkan Romar on asettanut itselleen kovan tavoitteen: käydä useamman kerran vuodessa kaikilla yrityksen 32 eri tuotantolaitoksella. Se tarkoittaa tiivistä matkustamista Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa.

– Suunnittelua ja kalentereiden tutkimista tavoite vaatii, mutta on aivan mahdollista toteuttaa. Haluan yrityksen työntekijöillä olevan tunne, että he eivät tee työtään ilman tukeani. Kyse on läsnäolon tunteesta. Urakkaa helpottaa asuinpaikkani Helsingissä. Suomen pääkaupungista voi singahtaa moneen ilmansuuntaan, Romar sanoo.

Nordic Troutin toimitusjohtaja Alf-Håkan Romar pitää sitoutunutta omistajuutta ja osaavia työntekijöitä yhtiön voimavarana toteuttaa kasvustrategiaa

Nordic Trout on Suomen kalankasvatuksen jättiläinen. Työntekijöitä on noin 100 ja liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Ainoana yrityksenä Suomessa Nordic Trout pystyy toimittamaan ympärivuotisesti tuoretta kirjolohta markkinoille 8 – 10 miljoonan kilon vuotuisella tuotannollaan alihankkijoiden kanssa Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa.

Ahvenanmaalta alkaneesta kalankasvatustarinasta on kasvanut Nordic Troutina suomalaisen kalankasvatuksen jättiläinen.

Kasvu jatkuu

Nordic Troutin tavoitteena on jatkaa laajentumista. Sillä on jo hallussa kalan koko ketju emokaloista elintarvikkeeksi perattavaan täysikokoiseen ruokakalaan. Nordic Troutin omistajuuden myötä palettiin kuuluu vielä kalanjalostus vientikuvioineen Kalaneuvoksessa. Pohjoismaiden suurimman kalansavustajan Kalaneuvos-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 84 miljoonaa euroa ja työntekijöitä kaikkiaan noin 170.

Helmikuussa 2022 Nordic Trout ja Kalaneuvos julkistivat ostaneensa virolaiselta AS PRFoodsilta kaikki Heimon Kalan Suomen toiminnat. Perinteikäs Heimon Kala on ollut merkittävä kalankasvattaja Suomessa, mutta sen toiminta oli ajautunut virolaisomistuksessa tappiolliseksi. Siksi kauppahintakin oli vain euron.

Yrityskauppaan kuuluu Heimon Kalan kasvatustoiminta Houtskarissa sekä kalanjalostuslaitokset Rengossa ja Kokkolassa. Kaupalla sekä Nordic Trout että Kalaneuvos edelleen vahvistavat kotimaisen kalaraaka-aineen saantia ja asemaansa kalamarkkinoilla. Huhtikuussa Kalaneuvos päätti sulkea tuotannollisista ja taloudellisista syistä Rengon jalostuslaitoksen. Kokkolan jalostuslaitos oli päätetty sulkea jo ennen yrityskauppaa.

Juuret syvällä Ahvenanmaalla

Nordic Troutin tarina alkaa 1970-luvun lopussa Ahvenanmaalta, missä nuori ja nokkela Harry ”Tirri” Sjöblom alkoi käydä kauppaa paikallisella silakalla ja muulla merikalalla. Ennakkoluuloton Sjöblom näki nopeasti, että kalankasvatuksella olisi Ahvenmaalla lupaava tulevaisuus. Hän perusti Foglön saarelle kirjolohta ruokakalaksi  kasvattavan Ålands Fiskförädling Ab:n, joka menestyi ja laajeni yritysostoin.

2000-luvun alkaessa Sjöblom haistoi uusia kasvumahdollisuuksia Ruotsin puolella, minne sai hyvin uuden tuotannon mahdollistavia ympäristölupia. Ruotsissa kasvatettu kala kuljetettiin perattavaksi Ahvenanmaalle Foglöhön ja sieltä edelleen Suomen markkinoille.

Vuonna 2006 keskisuomalaisessa vuonna 1964 perustetussa Taimen Oy:ssa puolestaan mietittiin uuden toimitusjohtaja Asko Kähkösen johdolla rohkeita peliliikkeitä. Taimen tunnettiin poikastuotannostaan, ja nyt yritys halusi kasvaa merkittäväksi tekijäksi ruokakalapuolella. Sopiva ostokohde löytyi Ahvenanmaalta. Taimen teki kaupat Ålands Fiskförädlingista, joka jatkoi toimintaansa tutulla nimellä. Näin Taimenesta tuli Suomen suurin kalankasvatusyritys.

Uusi luku Ahvenanmaalta alkaneeseen tarinaan saatiin vuonna 2015, kun Sastamalassa toimivan Kalaneuvoksen omistajaperhe Veijo Hukkasen johdolla perusti Nordic Fishin ja osti Taimenen koko osakekannan. Suomalaisen kalankasvatuksen jättiläisen titteli siirtyi Keski-Suomesta Pirkanmaan Sastamalaan. Vuonna 2017 Ålands Fiskförädlingin nimi muutettiin Nordic Troutiksi.

Perunoista kirjoloheen

Alf-Håkan Romar nimitettiin Nordic Troutin toimitusjohtajaksi vuonna 2019. Ruotsinkielisen Pohjanmaan Jepualta – Jeppo på svenska – kotoisin oleva ja Vaasassa kauppatieteitä opiskellut Romar ehti ennen nykyistä pestiä olla monessa mukana: varustamoalalla eri maissa, it- ja varausjärjestelmiä kauppaamassa ja perunabisnestä pyörittämässä kotikunnassa Jepualla.

– Varsinkin vuodet perunabisneksessä Jeppo Potatiksessa antoi hyvää kokemusta nykyiseen tehtävään. Näin aitiopaikalta, miten perunabisnes voi kasvaa ja menestyä elintarvikemarkkinoilla. Tavallaan Nordic Troutissa on kyse samasta. Peruna vain on vaihtunut kalaan, Romar pohtii.

Nordic Troutin luotsaamisessa Romaria helpottavat sitoutuneet omistajat, erittäin kokenut ja osaava operatiivinen johto ja yhtiön eri yksiköissä toimivat ammattitaitoiset työntekijät.

– Hyvät omistajat ja henkilökunta vievät yritystä eteenpäin. Minusta on tärkeä, että omistajat uskaltavat investoida ja toteuttaa yrityksen kasvuhakuista strategiaa, kun oikea aika on. Nordic Troutin ja Nordic Fishin yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa. Arvostan suuresti sitä tukea, mitä omistajilta saan, Romar sanoo.

Nordic Troutin päätuote on kirjolohi, jota on suurin osa nykyisestä vuosituotannosta. Yhtiö kasvattaa myös pieniä määriä meritaimenta. Syyssesonkina tuotetaan kirjolohen mätiä elintarvikekäyttöön. Asiakkaina ovat pääasiassa kalatukut ja kalanjalostusyritykset. Nordic Trout ei toimita itse kalaa esimerkiksi ravintoloille tai vähittäiskaupoille.

Nordic Troutin Kirjolohia

Tehokasta logistiikkaa

Nykyisellään yli puolet Nordic Troutin kalasta kasvatetaan Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessa, vajaa puolet Ruotsissa Värmlandissa ja Taalainmaalla. Kalat perataan ympäri vuoden Ahvenanmaalla Foglössä sekä sesonkiajan perkaamoissa Kustavissa, Houtskärissa ja Siikakoskella.

Ruotsin laitoksilla kasvatettu kala kuljetetaan Ahvenanmaalle verestettynä jäävesiseoksessa isoissa paljuissa. Ahvenanmaan kalat voidaan kuljettaa elävänä perille suoraan kalankasvatuslaitoksista sumppuveneellä. Noston jälkeen kalat tainnutetaan nopeasti eläinsuojelulainsäädännön määräysten mukaisesti perkausta varten.

Romar ei näe yhtiön maantieteellistä hajaannusta ongelmallisena. Logistiikka saadaan varmaksi ja nopeaksi, samoin kaikki työvaiheet. Foglön keskusperkaamoa on peruskorjattu ja uusittu miljoonilla euroilla tehokkaaksi laitokseksi. Parhaimmillaan Foglössä voidaan perata yli 40 tonnia kalaa yhden työvuoron aikana. Kala perataan koosta riippuen käsin tai koneella. Kalan kylmäketju pidetään katkeamattomana asiakkaalle asti.

– Kaikki tähtää siihen, että asiakkaille voidaan toimittaa suuria määriä hyvälaatuista kalaa ja ympäri vuoden, korostaa Romar.

Kassin siirtoa Houtskarin vesillä. Nordic Troutilla on kalankasvatustoimintaa Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa.

Lisää kasvua

Nordic Trout on saavuttanut Suomessa aseman, missä se voi vaikuttaa kirjolohimarkkinoiden heilahteluihin. Romar uskoo, että yhtiön määrätietoinen toiminta ja kalan tarjoaminen ympärivuotisesti on vakauttanut kirjolohen markkinahintoja.

Aiemmin kirjolohen hintaheilahtelut olivat suuria eikä aina perusteltuja. Kun kala rysähti kerralla markkinoille syksyllä, monen oli pakko saada kaupat myös tehtyä hintaan mihin hyvänsä. Ostajapuoli pystyi käyttämään tilannetta edukseen ja ostamaan kalaa edullisemmin, mitä kasvattajat toivoivat.

– Nyt kalan tarjoajia on markkinoilla vähemmän, mikä tasaa asetelmia. Me pystymme tarjoamaan kirjolohta myös keväälle ja kesälle ja toimimme pitkäjänteisesti. Kirjolohen hintakehitys on sitä myöten rauhoittunut, arvioi Romar.

Nordic Troutin hallitsevaa markkina-asetelmaa suomalaisessa kalankasvatuksessa Romar ei pidä ongelmallisena.

– Meillä on selkeä kasvustrategia ja minun tehtäväni on katsoa, että sillä tiellä pysytään. Kasvu jatkuu ja yritysostoihin edelleen ryhdytään, kun sopiva hetki vain koittaa. Heimon Kalan kauppa on tästä hyvä esimerkki. Toimitusjohtajan työssä on oleellista varmistaa, että yhtiössä on resurssit kohdistettu oikeisiin paikkoihin, Romar sanoo.

Yllätyksiin reagoitava

Pitkä korona on koetellut kala-alaakin monella tavalla, eikä Venäjän aloittama sota Ukrainassa ole tilannetta mitenkään helpottanut. Kaikki tuotantokustannukset ovat kasvussa. Niiden siirtäminen kalan hintoihin on työn ja tuskan takana.

– Molemmat kriisit kertovat, että tavoitteista huolimatta yllätyksiä tulee, ja niihin on tärkeä pystyä reagoimaan nopeasti. Olemme joutuneet tarkastelemaan, teemmekö oikeita asioita oikeaan aikaan. Perkuusuunnitelmia on muutettu moneen kertaan. Meidän on katsottava viranomaisten kanssa yhdessä, että joustot saadaan mahtumaan ympäristölupien ehtoihin, Romar kertoo.

Romar on huomannut eroja viranomaisten suhtautumisessa Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä.

– Yleisesti voisi sanoa, että Ruotsissa ja Ahvenanmaalla on viranomaisten puolelta löytynyt Manner-Suomea paremmin joustavuutta ympäristölupaehtoihin. Alkutuotannossa tapahtuu aina yllätyksiä, joskus isojakin, ja silloin ei minusta voi liian jäykästi tulkita asoita. Koko ala tarvitsee Suomessa kipeästi uusia ympäristölupia. Tuotamme kuitenkin ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti ruokaa kansalaisille. Kuluttajat haluavat saada entistä enemmän nimenomaan kotimaista kalaa ja huoltovarmuutta kotimaisen kalansaannin turvaamiseksi on syytä lisätä. Suomalainen kalankasvatus on hyvällä asialla, muistuttaa Romar.

Nordic Trout Ab

Fiskhamnsvägen 10, Föglö, Ahvenanmaa

nordictrout.com

Teksti: Mika Remes
Kuvat: Nordic Trout ja Mika Remes

Tunnelmallinen aamumaisema Mossalan laitoksella.