8.6.2017 Tervareitti

Lohen ja meritaimenen istukkaat lähtevät tänä keväänä merivaellukselle suoraan Montan kalanviljelylaitokselta Muhokselta.

Taimenten vapautus alkoi jo aiemmin ja lohet vapautetaan lähiviikkojen aikana. Kalanviljelyslaitoksen peruskorjauksen ansiosta istutuksia on voitu siirtää myöhempään kevääseen. Kaikki istutukset tehdään nyt Montasta.

Luonnolliseen vaelluslämpötilaan

Lohet vapautetaan 8-12 -asteiseen jokiveteen, mikä vastaa niiden luonnollista vaelluslämpötilaa. Kevät on tänä vuonna myöhässä, joten istutusajankohdan joustavuus on heti osoittanut tarpeellisuutensa. Kalojen vapauttamisen jokeen, merialueelle kuljettamisen sijaan, uskotaan parantavan istukkaiden leimautumista jokeen ja nousemista aikanaan takaisin Monttaan valmistuvalle ylisiirtolaitteelle.

Suurin osa istutettavista kaloista on aikaisemmin kuljetettu Montasta Oulujoen suistoon. Luonnonvarakeskus on tutkimustensa perusteella suositellut istutusajankohdan myöhäistämistä ja istutusten siirtämistä merialueen sijasta jokeen. Kalatalousviranomainen ja Keski-Perämeren sekä eteläisen Perämeren kalastusalueet ovat hyväksyneet istutuspaikan muutoksen.

Vähemmän kalojen käsittelyä

Viljelylaitokselle rakennettu uusi halli mahdollistaa aiempaa joustavamman istutuskäytännön. Hallissa pystytään tuottamaan kaikki Oulujoen lohi- ja meritaimenistukkaat ja sieltä on siirtoputket suoraan vapautusaltaaseen. Näin kalojen käsittely istutuksen aikana voidaan minimoida.

Laitoksen vanhat isot maa-altaat on muutettu vapautusaltaiksi. Niiden kapasiteetti riittää tarvittaessa koko laitoksen kalantuotannon istuttamiseen. Vapautusaltaiden ansiosta kalojen istutusajankohtaa voidaan säätää melko vapaasti luonnonolosuhteiden, erityisesti veden lämpötilan mukaan.

– Oulujoella tehdyissä tutkimuksissa on saatu selviä viitteitä siitä, että Montasta jokeen vapautetut kalat nousevat merelle vapautettuja lajitovereitaan herkemmin Merikosken kalatiestä. Tämä tieto yhdistettynä rakenteilla olevaan Montan voimalaitoksen ylisiirtolaitteeseen antaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia Oulujoen vaelluskalakantojen hoidon kehittämiselle. Suuret nousukalamäärät mahdollistaisivat luonnonemojen käytön viljelyssä, mikä voi parantaa istukkaiden vaellushalukkuutta ja luoda pohjaa osittaisen luonnonkierron synnyttämiseksi Oulujoen sivujoissa, arvioi toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen Montan kalanviljelylaitoksella toimivasta Montan Lohi Oy:stä.

Fortum istuttaa Oulujoen voimalaitosten lupavelvoitteiden perusteella vuosittain keskimäärin 200 000 lohen ja 50 000 meritaimenen kaksivuotiasta vaelluspoikasta eli smolttia. Muiden kalalajien ja ikäluokkien istutukset tehdään myöhemmin kesän aikana.

http://www.tervareitti.fi/oulujoen-lohi-ja-taimenistukkaiden-vapautus-alkoi-montassa/