Globaalit haasteet ohjaavat ruokailutottumuksiamme kohti terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja, kuten kalaa. EU-kansalaiset syövät noin 24,3 kiloa kasvatettua kalaa vuosittain (vuoden 2016 tilastojen mukaan). Maailmanlaajuisesti merenelävien kulutus on tuplaantunut viimeisen 15 vuoden aikana ja vesiviljelytuotanto kasvaa vuosittain yhä noin 5-6 prosenttia. EU tarvitsee toimia, joilla varmistetaan kestävä mutta tehokas vesiviljely ja kehitetään uudenlaista liiketoimintaa sen ympärillä.

Laaja vaikuttavuus EUssa

AquaIMPACT (Genomic and Nutritional Innovations for Genetically Superior Farmed Fish to Improve Efficiency in European Aquaculture) on Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima EU-rahoitteinen innovaatiohanke, jossa kehitetään lohen, kirjolohen, meribassin ja kultaotsasargin viljelyä ja siihen liittyviä palveluja ja teknologiaa. Nämä neljä lajia ovat eurooppalaisittain tärkeitä: ne muodostavat 75 % kaikesta kasvatetun kalan tuotannosta ja 89 % sen kokonaisarvosta. Tavoitteena on varmistaa ruokaturvallisuutta ja vastata kuluttajien tarpeeseen saada korkealaatuista sekä ympäristöystävällistä kalaruokaa.

Lohi, kirjolohi, meribassi ja kultaotsasargi muodostavat 75 % kaikesta eurooppalaisen kasvatetun kalan tuotannosta ja 89 % sen kokonaisarvosta. Kuva: Pro Kala.

Uudet teknologiat yritysten käyttöön

”AquaIMPACT tuottaa uudenlaisia valintajalostuksen metodeja ja uusia ravitsemuksellisia ratkaisuja geneettisesti parannetuille kaloille, joita jalostusohjelmista saadaan. Genomiseen tietoon pohjautuva valinta auttaa kehittämään tärkeimpiä kalan ominaisuuksia, kuten tautien vastustuskykyä ja tuotelaatua. Tässä hyödynnetään myös koneoppimisen ja IoT:n tuomia mahdollisuuksia, joilla parannetaan valintaohjelmia, ja kehitetään esimerkiksi ruokintaa ja datan prosessointia. Lisäksi optimoidaan uusien funktionaalisten ravinnelisien ja raaka-aineiden, kuten hyönteisten ja yksisoluisten organismien, käyttöä rehuissa”, kertoo hankkeen koordinaattori Antti Kause.

Hankkeessa kehitettävillä ratkaisuilla saadaan kestäviä, terveitä, ravintoarvoiltaan hyviä ja resurssitehokkaita viljeltyjä kaloja. Yhdessä yrityskumppaneiden kanssa luodaan toimintatapoja, joilla edistetään entisestään kiertobiotaloutta, kalojen hyvinvointia sekä minimoidaan jätteen määrää. Tiedotuksen avulla helpotetaan kuluttajia tekemään kestäviä ja terveellisiä ruokavalintoja.

AquaIMPACT käynnistyi tammikuussa 2019. Konsortio koostuu 11 yrityksestä ja 13 tutkimuslaitoksesta yhdeksästä eri maasta.

Kalaruoka on terveellistä ja ympäristöystävällistä. Kuva: Pro Kala.