Maa- ja metsätalousministeriö 10.9.2020

Valtioneuvosto on 10.9.2020 hyväksynyt periaatepäätöksen valtioneuvoston yhteisestä hankintastrategiasta. Strategia on laadittu yhteistyössä julkisen sektorin hankkijoiden ja tarjoajien kanssa. Hankintastrategialla on merkittävä vaikutus kotimaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Periaatepäätös astuu voimaan heti.

Strategian tavoitteena on lisätä vastuullisesti ja kestävästi tuotettujen raaka-aineiden ja palvelujen käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa. Hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti kotimaisten raaka-aineiden käyttöön ruokapalveluissa. Linjauksessa kannustetaan lisäämään lähi- ja luomuruuan sekä kalan osuutta julkisissa elintarvikehankinnoissa.

– Periaatepäätöksellä vastuullisista elintarvikehankinnoista on suuri merkitys koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi julkisissa keittiöissä tarjotaan noin 380 miljoonaa annosta vuodessa ja ne kuuluvat lähes jokaisen suomalaisen arkeen vauvasta vaariin. Kiinnitämme paljon huomiota ruuan laatuun ja alkuperään asioidessamme kaupassa tai ravintolassa.  Miksi emme siis olisi kiinnostuneita siitä, millaisilla kriteereillä elintarvikkeet ovat hankittu myös julkisiin ruokapalveluihin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä muistuttaa.

Ruokahankinnoissa on myös noudatettava kokonaiskestävyyden periaatteita.

– Periaatepäätöksen mukaan julkisten ruokahankintojen tulee noudattaa kokonaiskestävyyden periaatteita, kuten hyviä viljelymenetelmiä, eläinten hyvinvointia, elintarviketurvallisuutta, tukien hyvää ravitsemusta ja terveyttä.  Kokonaiskestävyys huomio ruuan koko tuotantoketjun pellolta pöytään asti. Suomen on tässä vastuullisten elintarvikehankintojen suunnannäyttäjä, Leppä summaa.

Päivittää aikaisemmat linjaukset vastuullisuudesta

Kansallinen strategia päivittää valtioneuvoston vuonna 2016 tehdyn periaatepäätöksen elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista.

Strategiasta annettu periaatepäätös antaa selkeät ohjeet siitä, mitä vastuullisilla hankinnoilla tavoitellaan ja miten tavoitteisiin päästään.

– Päivitetyssä linjauksessa vastuullisista elintarvikehankinnoista on nostettu entistä selkeämmin esiin mikrobilääkkeiden kuten antibioottien vähäinen käyttö tuotantoeläimille. Lisäksi linjauksessa korostetaan elintarvikkeiden alkuperätiedon merkitystä, ministeri Leppä huomioi.

Valtioneuvoston periaatepäätös 10.9.2020

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, 050 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi

Erityisasiantuntija Auli Väänänen, 050 472 1312, auli.vaananen(at)mmm.fi