Edustustojen raportit, 28.4.2017 | Suomen suurlähetystö, Lissabon

Tällä hetkellä Portugali panostaa meritalouden sektorilla erityisesti uusiutuvaan merienergiaan, satamien modernisointiin ja kalankasvatukseen. Lisäksi Portugalilla on edelläkävijän asema aurinkovoimalla toimivien laivojen rakentamisessa. Portugali pyrkii tulevaisuudessa olemaan myös aktiivinen laivojen kierrätyksessä.
Portugalin merialue on 18 kertaa suurempi kuin sen maa-alue. Siitä huolimatta meritalous tuottaa vain 3,1 % Portugalin BKT:sta. Portugali on asettanut tavoitteekseen meritalouden osuuden nostamisen Länsi-Euroopan rannikkovaltioiden tasolle 5 %:iin BKT:sta.

Edistääkseen merisektorin kasvua Portugali tukee investointeja siniseen bioteknologiaan, kalankasvatukseen ja merienergian tuotantoon. Tätä varten Portugali on luonut sinisen rahaston (fundo azul), joka yhdistää luontevalla tavalla julkiset investoinnit ja riskipääoman. Rahaston erityisenä tavoitteena on parantaa pk-yritysten rahoitusten saatavuutta. Lisäksi Portugali keventää merisektorinsa hallinnollisia vaatimuksia ja pyrkii luomaan satamissaan suotuisat olosuhteet kehitysvaiheessa olevien teknologioiden testaamiselle.

Kalankasvatuksella eroon tuontiriippuvuudesta

Portugalissa aiotaan investoida 76,8 miljoonaan euroa kalankasvatukseen. Lisäksi Portugali aikoo keventää kalankasvatuksen lisensointivaatimuksia sekä tarjota paremmin informaatiota kalankasvatuksesta. Tuonnin osuus Portugalin kalankulutuksesta on lähes 70 % ja kalankasvatuksen lisäämisellä tuonnin osuutta pyritään vähentämään. Kalankasvatuksen osuus on tällä hetkellä alle 6 % kalantuotannosta, mutta se osuus on kasvamassa nopeasti. Meriministerin mukaan kalakasvatuksen vuosituotanto voitaisiin tuplata vuoteen 2020 mennessä 10 000 tonnista 20 000 tonniin. Olosuhteidensa puolesta Portugalilla pystyisi kasvattamaan tuotantonsa yli 100 000 tonniin. Tällä hetkellä Portugalin kalankasvatuslaitokset tuottavat eväkaloja ja äyriäisiä. Tärkeimmät kasvatuslajikkeet ovat meriruutana, meriahven ja piikkikampela. Potentiaalisia kasvatuskaloja Portugalille vesiolosuhteiden puolesta olisivat kotkakala, meribassi, kultaotsa-ahven ja kielikampela.

Lue täältä koko juttu:
http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=361321&nodeid=15145&contentlan=1&culture=fi-FI