Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jari Setälä sai maaliskuun lopulla järjestetyllä Kalaviikolla Pro Kala -tunnustuksen huomionosoituksena koko elinkeinokalatalouden arvoketjun kattavasta pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Alan toimijoiden parissa Jarin saama tunnustus sai paljon myönteistä huomiota.

Jari Setälä on työskennellyt kalatalouselinkeinon parissa 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Hän aloitti työt hallintotehtävissä, mutta siirtyi melko pian tutkimuksen pariin silloiseen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen.

”Hallinnossa työskennellessäni näin, millaisesta tutkimuksesta elinkeino hyötyisi. Sitä työtä tulin edistämään tehtävässäni tutkimuslaitoksessa”, Setälä kertoo.

Kirjoituspöydän takaa kentälle

Eri osapuolten näkökulmien ja tarpeiden ymmärrys on kulkenut kantavana teemana koko Setälän uran ajan. Hän on tehnyt töitä niin kalastajien, kalanviljelijöiden kuin jalostajienkin parissa. Verkostoissa toimiminen motivoi myös tutkimusraporttien kirjoittamiseen.

”Tutkijan täytyy tietää, mitä todellisessa elämässä tapahtuu. Pelkkänä kirjoituspöytätyönä ei voi mallintaa oikeaa elämää”, hän muistuttaa.

Setälä korostaa, että eri osapuolien näkemyksiä ja kokemuksia kannattaa aina kuunnella, ja niiden avulla on mahdollisuus lisätä ymmärrystä omasta alasta ja tutkimustyön tuloksista.

Pro Kala -tunnustus luovutettiin Jari Setälälle Kalaviikko-tapahtumassa maaliskuun lopussa. Kuva: Markku Saiha/SAKL

Yhteistyö auttaa muodostamaan kokonaiskuvan

Kalataloudessa toimivien tahojen yhteistyö on vuosien varrella parantunut Setälän mukaan huimasti, ja vuoropuhelua käydään nykyisin huomattavasti aiempaa enemmän. Hyvän keskusteluyhteyden ansiosta kaikilla alalla toimivilla on nyt parempi tilannekuva kokonaisuudesta ja siitä, miten toimialat liittyvät yhteen ja miten kokonaisuutta voidaan parantaa.

”Omalla uralla pidän yhtenä merkittävimpänä asiana sitä, että olen saanut olla kehittämässä tätä yhteistyötä ja saanut tuoda tietoa kentältä tutkimukseen ja toisinpäin”, Setälä kertoo.

Kalaviikon puheenvuoroista kävi selväksi, että kalaelinkeino on murrosvaiheessa. Jari Setälä näkee kuitenkin, että alalla voi hyvinkin olla edessä valoisa tulevaisuus. Kotimaisen kalan vuosia jatkunut kysynnän kasvu luo alalle hyvän perustan.

”Suomella on käsissään menestyksen mahdollisuudet: pitkä rannikko, tuhannet järvet ja osaavat yrittäjät. Meidän täytyy vaan yhdessä ratkaista muutamat alan ongelmat, jotta elinkeino selviää ja kehittyy”, hän summaa.

https://www.luke.fi/uutiset/pro-kala-palkittu-jari-setala-vuoropuhelu-ja-verkostot-mahdollistavat-hyvan-tutkimuksen/