Turun Sanomat 22.3.2018

Turussa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijana toimivalle Jari Setälälle myönnettiin tänään torstaina vuoden 2018 Pro kala -tunnustuspalkinto.

Tunnustuksen myöntämisen perusteluissa mainittiin Setälän asiakaslähtöinen, koko elinkeinokalatalouden arvoketjun kattava pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistyö.

Setälä on tiedotteen mukaan tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä kala-alan yritysten kanssa ja toiminut koko kala-alan hyväksi sekä edistänyt alan kehitystä lukuisissa tutkimushankkeissa ja selvityksissä.

Pro kala -tunnustus on joka toinen vuosi jaettava huomionosoitus, jonka Pro kala ry:n hallitus myöntää henkilölle, yhteisölle tai yritykselle, joka on toiminnallaan edistänyt kotimaisen kalan imagoa, kalaruokakulttuuria, kalan laatua, saatavuutta tai menekkiä.

http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3887088/Pro+kala+tunnustus+Jari+Setalalle