06.05.2021 Rantapohja

Voimalohi Oy:n Raasakan kalanviljelylaitoksella tehdään tutkimusta, jossa vertaillaan suoran istutuksen ja vapautusallasistutuksen eroja. Samalla tutkitaan virikkeellisen ja normaalin kalankasvatuksen eroja. Molempia asioita voidaan tutkia asentamalla istutettaviin lohenpoikasiin pieni mikrosiru eli PIT-merkki.

Mikrosirulla varustettujen lohien liikkeitä päästään seuraamaan niiden palatessa takaisin Iijokeen jokeen asennettavilla kiinteillä antenneilla sekä kalastajille annettavilla lukulaitteilla. Ensimmäiset lohet palaavat Iijokisuulle vuoden kuluttua.

Voimalohi Oy:n toimitusjohtaja Aki Mäki-Petäys kertoo, että tutkimusten tarkoituksena on parantaa kalanistutusten tuloksellisuutta.

– Tavoitteena on optimoida istutuksista saatava hyöty ja näin muun muassa maksimoida kalastajien saama hyöty.

Mäki-Petäys korostaa, että istutukset ovat jo nyt tuloksellisia.

– Seurannan perusteella 60 prosenttia Pohjanlahdella pyydettävistä lohista on istutettuja kaloja.

Vaikka tilanne ei ole huono, halutaan sitä parantaa muun muassa Iijoen Otva ‑hankkeen myötä laaditun Iin vesistövision tavoitteiden mukaisesti. Nyt tehtävä vapautusallaskokeilu on Voimalohi Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöhanke. Mikäli hankkeeseen saadaan Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) investointituki, rakennetaan Raasakan kalanviljelylaitokselle tavoitteen mukaan vuoden kuluttua kaksi vapautusallasta. Tänä kesänä hanketta pilotoidaan käyttämällä vapautusaltaana kahta pienempää vanhaa betoniallasta.

Normaalisti kalat istutetaan viljelyrutiinien mukaisesti tiettynä ajankohtana, mikä ei välttämättä osu kalojen smolttiutumisen eli vaellusvalmiuden kannalta parhaaseen ajankohtaan. Smolttiutumisen ajankohta vaihtelee vuosittain kevään etenemisestä riippuen, minkä lisäksi kalayksilöiden välillä on eroja. Tästä poiketen vapautusallasmenetelmässä kalojen vaellukselle lähtö perustuu kalan omaehtoisuuteen.

– Kala lähtee vapautusaltaasta silloin kun se itse haluaa, eli kun sen vaellusvalmius on kaikin puolin kehittynyt. Yleensä kalat lähtevät hieman lämpimämpään veteen mitä suoraistutukset tehdään, Mäki-Petäys kertoo.

Islantilaistutkimuksen mukaan vapautusaltaan kautta istutetuista lohista palaa jokeen 2–4 kertainen määrä suoraistutettuihin lohiin verrattuna. Myös Suomessa on aiemminkin tehty vapautusallaskokeita.

Tänä keväänä tehtävässä pilottikokeessa kahteen Raasakan kalanviljelylaitoksella sijaitsevaan vapautusaltaaseen istutetaan yhteensä 4500 mikrosirulla varustettua parikymmensenttistä lohta.

– Istutettavien lohien joukossa on normaalissa allaskasvatuksessa olleita poikasia, kevytvirikkeellisessä altaassa kasvaneita kaloja sekä vahvavirikkeisessä altaassa varttuneita kaloja. Virikkeet kasvatusaltaissa ovat kivikoreja, katoksia ja kiviryhmiä, kertoo Voimalohi Oy:n tuotantopäällikkö Vesa Rahikkala.

Vertailun vuoksi saman verran mikrosirutettuja kaloja istutetaan suoraistutuksena.

Iissä toteutettavan hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti sovellettavia istutusmenetelmiä.

– Jos kokemukset virikekasvatuksesta ja vapautusaltaista ovat hyviä, voidaan malli laajentaa muuallekin. Tuloksia voidaan hyödyntää myös suunnitteilla olevissa Raasakan kalateissä, Mäki-Petäys sanoo.

Yksi hankkeen tavoitteista on saavuttaa luonnonmukaisemmilla ja biologisesti perustelluilla menetelmillä nykyistä parempi yhteiskunnallinen hyväksyttävyys kalojen istutustoiminnalle.

Katso koko juttu täältä: