Maaseudun tulevaisuus 21.03.2018, Tuure Kiviranta

Aiemmin Suomessa käytettiin kalojen rehuna maailman valtameristä kalastetuista kaloista valmistettua kalajauhoa ja -öljyä, mikä tuotti Itämereen fosfori- ja typpikuormaa.

Raisioaqua nosti viime vuonna merestä Itämerirehun valmistamiseksi 80 tonnia fosforia ja 400 tonnia typpeä. Tämä ylittää koko kotimaisen kalankasvatuksen vuosittaisen fosforikuormituksen ja tiputtaa typen kuormitusta 75 prosenttia, Raisio kertoo tiedotteessaan.

Baltic Blend on Raisioaquan kehittämä rehu, jonka valmistukseen käytetään Itämerestä saatavia raaka-aineita.

Käytännössä ravinteet nostettiin merestä silakkana ja kilohailina, joista rehujen raaka-aineena käytettävä kalajauho ja -öljy valmistetaan. Rehu hyödynnetään kotimaisessa kalankasvatuksessa kirjolohien, siikojen ja kuhien ravintona sekä ulkomaanviennissä.

Kun Itämerirehua käytetään kalankasvatuksessa, ulkopuolelta tulevien ravinteiden määrä vähenee ja ravinteet Itämeren sisällä kiertävät. Ennen Baltic Blendiä Suomessa käytettiin maailman valtameristä kalastetuista kaloista valmistetun kalajauhon ja -öljyn käyttöön pohjautuvia rehuja ja ruokinta tuotti vuosittain Itämereen fosforikuormaa 63 tonnia ja typpikuormaa 530 tonnia.

Raision Itämerirehu poisti yhtiön mukaan vuoden 2017 aikana Itämerestä 16 tonnia enemmän fosforia kuin koko Suomen kalankasvatus tuotti sitä mereen samassa ajassa.

”Kun lasketaan yhteen kalastajien, kotimaisen kalajauhotehtaan, Raisioaquan ja asiakkaidemme panos, Baltic Blendin käyttäminen vähensi kotimaisen kalankasvatuksen typen nettokuormitusta vuodessa peräti 75 prosenttia. Fosforia Baltic Blend peräti poistaa merestä”, Raisioaquan liiketoimintajohtaja Tomi Kantola sanoo.

Sekä fosfori että typpi ovat meriluonnolle tarpeellisia ravinteita, mutta liiallisina ne aiheuttavat luonnonvesien rehevöitymistä.

Raisioaquan vuonna 2017 valmistamalla Itämerirehulla kasvatettiin noin 13,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Yli puolet tuotetusta rehusta menee ulkomaanvientiin.

Kotimaisen ruokakalan kysyntä on tällä hetkellä isompaa kuin sen kasvatus. On siis tarvetta lisätä tuotantoa, Raisiosta sanotaan. Raisioaquan visio on luoda suomalaiselle kalankasvatuselinkeinolle kasvuedellytyksiä ilman vesiluonnon kuormittamista.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/artikkeli-1.228742