RAS-yritykset ovat talven mittaan jättäneet ympäristölupahakemuksia ja saaneet päätöksiä. Kahden laitoksen toiminta on kuitenkin ajettu alas ja tappiollisia tilinpäätöksiä on valmistunut. Innovaatio-ohjelmassa yritetään kaikesta huolimatta tehdä pitkäjänteistä työtä alan kehittämiseksi. Ohessa muutama nosto viimeaikaisista.

Makuvirheiden määrittämiseen on hankittu uutta laitteistoa Luken tiloihin Jokioisille. Laitteisto pystyy havaitsemaan paitsi aiempaa paremmin tunnettuja makuvirheitä aiheuttavia yhdisteitä, myös muita mahdollisesti ei-toivottua makua aiheuttavia yhdisteitä. Näin toivotaan parempaa ymmärrystä kalan makuvirheistä ja eri menetelmien kyvystä ratkaista näitä haasteita. Laitteisto hyödyntää aiempaa enemmän automatiikkaa ja siten mahdollistaa suuremmat näytemäärät. Luke tarjoaa nykyisin makuvirheanalytiikkaa myös kaupallisesti kala- ja vesinäytteistä.

Yksilömerkittyjä JALO-kirjolohiperheitä kasvatettiin ja mitattiin Laukaan RAS-kasvatusympäristössä markkinakokoon asti. Parhaiden RAS-ympäristöön sopeutuvien yksilöiden määrittämiseksi kehitettiin valintaindeksi, joka huomioi elinkeinon toiveet sekä ominaisuuksien väliset perinnölliset yhteydet. Tulokset otettiin käyttöön JALO-valintaohjelmassa ja keväällä 2021 valintaohjelmaan tehtiin ensimmäiset 40 RAS-perhettä. Voimakkaasti valittuja ominaisuuksia olivat kasvu, perkausjäte (vähentäminen) sekä filesaanto, kohtalaisesti valittuja muotovirhe ja ruumiinmuoto (solakampi), ja vähäisessä määrin sukukypsyysikä (saa aikaistua). Vuonna 2022 on käytössä mittaustiedot seuraavasta RAS-testatusta vuosiluokasta.

Koe ison RAS-poikasen menestymisestä meressä on viimeisessä vaiheessa. Puolikiloista RAS-kalaa on siirretty Haverön Lohen tiloihin Rymättylään loka-, helmi- ja huhtikuussa. Näille verrokkina on 2020 keväällä pienenä mereen siirretty tavallinen lämpöpoikanen ja RAS-oloissa kasvatettu poikanen. Kaikki mätierät on otettu mahdollisimman samanlaisen taustan emoista Hanka-Taimenelta. Koe jatkuu perkuisiin asti. Kalojen syöminen on alkanut keväällä ja nyt alkukesällä kuten hieman osattiin epäillä: viimeisimmät kiertovedestä siirretyt kalat syövät muita selvästi heikommin. Kevätkasvun selvittämiseksi kalat punnitaan vielä ennen vesien liiallista lämpenemistä.

Laukaan hakereaktori poisti talven aikana typpeä Tanskan hakereaktoreiden mitoitusarvoja tehokkaammin. Puolimetrinen kuiva hakekerros eristää pakkasilta ja talvikin oli luminen. Ajoittaisia teknisiä ongelmia on ollut, kuten tuloputkiston tukkeutuminen. Käytännön mittakaavassa vedenkäsittelykenttä (hakereaktori, kosteikko ja tekopohjaveden muodostus, tai jokin muu näiden yhdistelmä) toteutettaisiin toisin tukkeutumisen ja jäätymisen välttämiseksi. Vedenkäsittelykenttään vettä johtavan pilottimittakaavan RAS-yksikö ruokinta on nyt tasaisella noin 30 kg/vrk tasolla ja tarkoitus on seurata miten kentän eri osat toimivat eri vuodenaikoina kuormitettaessa.

Kirjoittajat: Jouni Vielma, Petra Lindholm-Lehto, Antti Kause, Luonnonvarakeskus