Jaktjournalen 14.11.2018

Älvkarleby (JJ) Länsstyrelsens personal misstänker att skarvar ätit upp 30 000 havsöringsyngel vid Dalälven de senaste åren. 400 skarvar har skjutits i skyddsjakt – frågan är om det behövs mer jakt.

Upsala Nya Tidning, UNT, berättar att det årligen sätts ut 50 000 havsöringsmolt i Dalälven vid kraftverket i Älvkarleby. Antalet skarvar i den norra delen av Uppsala län beräknas till 2 000.

Smolten märks med så kallade taggar och dessa söker länsstyrelsens tjänstemän efter i skarvarnas avföring. Vid den senaste scanningen vid Snatra brygga Karlholm hittades 300 havsöringstaggar på ett par timmar.

Minskade återfångster
Länsstyrelsens tjänstemän har räknat på saken och misstänker att skarvarna är specialister på att ta små öringar.

– Dom räkneexempel som vi gjort pekar mot att det handlar om cirka 30 000 havsöringar de senaste åren, säger Daniel Brelin, fiskekonsulent på länsstyrelsen i Uppsala, till UNT.

På sikt hotas bland annat sportfisket i Dalälvens mynning.

– Trenden är negativ över tid. Förra året drog sportfiskare upp drygt tusen havsöringar i Dalälven i Älvkarleby medan det för trettio år sedan drogs upp nästan fyratusen, berättar Christian Johansson, Älvkarleby sportfiskeförening, för UNT.

Ny dom om jakt
Ett sätt att få stopp på skarvarnas öringkalas är att skrämma bort dem från områden där de små öringarna har sina ståndplatser.

En skyddsjakt har genomförts i år och då sköts 400 skarvar. Tidigare var det bara tillåtet att bevilja skyddsjakt om skarvarna gjorde åverkan på fiskeredskap.

– Nu finns en ny dom som säger att jakt även kan tillåtas om den är ett hot mot vissa fiskarter, säger Daniel Brelin till UNT.

https://www.jaktjournalen.se/skarvjakt-kan-radda-oringsmolten-i-dalalven/?fbclid=IwAR1m94nvPTEX3s-Xy64iUDMeZK9t94Yhz7Gk9Uk3EiqXkuko_4ApnqdMI1k