Tekniikka&talous 31.1.2017
Pohjoismaisen ministerineuvoston biotalouspaneeli on valinnut 25 pohjoismaista tuotetta tai hanketta, jotka edistävät ”biotalouden innovatiivisuutta, kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta ja kilpailukykyä”.

Yksi valituista tuotteista on Raisioaquan Benella Kirjolohi. Se nousi listalle uuden liiketoimintamallin, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisen käytön ja innovatiivisuuden ansiosta. Listalle pääsi Suomesta myös Sodankylän kunta, Iin kunta, Digipolis ja UPM:n biofuel.

Raisio-konserniin kuuluva Raisioaqua on kehittänyt kalankasvatukseen uudenlaisen rehun, joka hyödyntää Itämeren silakasta ja kilohailista tehtyä kalajauhoa ja -öljyä. Rehulla pyritään kierrättämään ravinteita ja vähentämään Itämeren ravinnekuormaa.

Liiketoimintamallissa uutta on se, että brändin omistaja ja hyödyntäjä ovat erilliset tahot.

http://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/suomalainen-innovaatio-paasi-biotalouden-25-edellakavijan-listalle-6619975