Laitakarin Kalalla on kaksi kalankasvatuslaitosta Perämerellä.

Haaste

Laitakarin Kala menetti huonoimpana vuonna jopa 20 tonnia kalaa tuotannostaan hylkeiden saalistuksen vuoksi. Laitakarin Kala etsi helppokäyttöistä ratkaisua, joka pitäisi kalat turvassa hylkeiltä.

Ratkaisu

Ace Aquatec asensi kahdeksan A-ASR® (Acoustic Startle Response) US3 -laitetta Laitakarin Kalan Vatungin tuotantopaikalle, mikä osoittautui tehokkaaksi hylkeiden saalistuksen torjunnassa. Keskitaajuinen A-ASR®-laite käyttää laukaisumekanismia tuottamaan hiljaista ääntä, joka aiheuttaa säikähdysreaktion hylkeissä.
Koska äänikuviot luodaan satunnaisesti tietokoneella, yksitaajuisten järjestelmien kuuloriskit ja riski siitä, että hylkeet tottuisivat ääneen, torjutaan. Keskitaajuiset äänet eivät aiheuta vammoja tai häiriöitä hylkeille, koska toistettavat äänet ovat hyväksyttävien kynnysarvojen alapuolella.

Tulokset ja hyödyt

A-ASR®-laitteet oli helppo ottaa käyttöön, mikä oli tärkeää Laitakarin Kalalle, koska sen oli pystyttävä asentamaan ja poistamaan järjestelmiä kasvukauden ja talven alkamisajankohdan mukaan. Kaikki järjestelmät yhdistettiin ASR-portaaliin, jonka avulla voidaan valvoa ja ohjata laitteita etänä. A-ASR® US3 -laitteiden asennuksen jälkeen Laitakarin Kala ei menettänyt kaloja saalistukselle.  Hylkeet kyllä tulivat edelleen allasalueelle, mutta ne eivät hyökänneet altaisiin.

Toukokuussa 2024 Ace Aquatec auttaa laitteiden asentamisessa kahdeksaan altaaseen Vatungissa. Lisäksi kuusi laitetta asennetaan Laitakarin Kalan Martinniemen laitokselle, jossa kokeiltiin kahta A-ASR®-laitetta vuonna 2023.

“Viime vuoden jälkeen olemme varmoja, että A-ASR®-laitteet toimivat: vaikka hylkeet lähestyvät edelleen laajempaa aluetta, ne eivät hyökkää altaisiin. Laitteet on erittäin helppo asentaa, mikä on tärkeää, koska kasvatuskausi on meillä lyhyt, ja talveksi meidän on otettava ne pois vedestä, ja laitettava ne sitten takaisin keväällä.” – Timo Karjalainen, TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ, Laitakarin Kala

MIten voimme auttaa sinua? Ota yhteyttä meihin osoitteessa aceaquatec.com