Satakunnan Kansa / Kari Suni 13.3.2023 https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009450777.html

Jarno Aaltonen: ”Kotimaisen kalan ja kalastuksen hyväksi riittää puheita, mutta vähän tekoja”.

Suomen Ammattikalastajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Jarno Aaltonen Raumalta. Hän toivoo liiton esittämän kannanoton mukaisesti, että kotimaisen kalan ja kalastuksen asema muistettaisiin eduskuntavaaleissa ja uuden hallituksen ohjelmaa koottaessa.

Aaltonen pitää tärkeänä, että uusi hallitus sitoutuu kotimaisen kalan edistämisohjelman jatkamiseen ja toimeenpanoon. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman vuonna 2021, ja sen tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan kulutusta.

”Tavoitteen saavuttaminen vaatii kotimaisen kalan tuotannon ja tarjonnan lisäämistä. Suunta on tällä hetkellä ihan toinen. Uuden hallituksen on sitouduttava ohjelman tavoitteisiin ja viipymättä ja tehokkaasti pantava toimeen ohjelmassa olevat toimenpiteet”, ammattikalastajat vetoavat.

Ainoastaan 20 prosenttia suomalaisten kuluttajien syömästä kalasta on kotimaista. Suurin osa on siis tuontikalaa. Kalanjalostus, kauppa ja etenkin kotimaiset kuluttajat toivovat saavansa kotimaista pyydettyä kalaa, mutta ammattikalastajien määrä vähenee. Mistä saadaan kotimaista luonnonkalaa jatkossa, kun tuottajat ovat loppumassa, ammattikalastajat kysyvät.

Jarno Aaltonen toteaa, että kalastus on monien rajoitusten ja sääntelyn kohteena. Sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla on tehty ja suunnitellaan lukuisia toimia, jotka edelleen rajaavat kalastuselinkeinon mahdollisuuksia tuottaa kotimaista luonnonkalaa kuluttajille.

UUTENA AMMATTIKALASTUKSEN muutostekijänä kalastajaliitto nostaa laajamittaisen, teollisen mittaluokan tuulivoimaloiden rakentamisen avomerelle ja niiden vaikutukset meriluontoon, kalakantoihin ja kalastukselle.

Energiayhtiöt valtaavat laajoja merialueita teolliseen käyttöön, samalla sulkien ulkopuolelle muut merelliset käyttömuodot. Tila toimia otetaan pysyvästi pois kalastukselta. Tämä näyttäisi tapahtuvan täysin hallitsemattomasti ilman yhteiskunnan ohjausta.

”Merituulivoimalat vaikuttavat erityisesti silakan troolikalastukseen, mutta vaikutukset voivat olla merkittävät myös kalakantoihin”, Aaltonen huomauttaa.

Ammattikalastajaliitto sanoo tuulivoimarakentamisen vaikutuksista olevan ilmeinen tiedon puute. Yksipuolinen tuulivoiman rakentajien ehdoilla toimiva suunnittelu ei riitä, vaan kerrannaisvaikutuksien selvittämistä varten on koko EU:n, vähintään Itämeren alueelle luotava mekanismit, jotka huomioivat kaikki toimijat ja ympäristölle syntyvät riskit. Kymmenien hankkeiden yhteisvaikutukset on selvitettävä viranomaisten toimesta.

Osa energiayhtiöiden hankkeista saatavista tuotoista on ohjattava rahastoon, josta kompensoidaan luonnolle aiheutuvat haitat ja muiden merellisten käyttäjien kärsimät menetykset, liitto vaatii.

Lue koko artikkeli: https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009450777.html