18.5.2020

Suomen merialueelle laaditaan ensimmäistä kertaa kattava merialuesuunnitelmaa. Suunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttöön – esimerkiksi kalastukseen, vesiviljelyyn, virkistyskäyttöön, matkailuun ja meriliikenteeseen – sopivia potentiaalisia alueita. Tavoitteena on sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita ja näin parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamista ja meriympäristön tilaa.

Suunnitelman laativat yhteistyössä kahdeksan rannikon maakunnan liittoa Suomenlahden, Saaristomeren, Selkämeren eteläosan, Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren alueille. Suunnitelma kattaa aluevedet ja talousvyöhykkeen. Merialuesuunnitelmien luonnokset ovat kuultavina 18.5.-17.6.2020.

Merialuesuunnittelua on tehty erittäin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa kolmen vuoden ajan. Laajan yhteistyön ansiosta suunnitteluvaiheessa on saatu runsaasti uutta tietoa merestä jo pelkästään yhdistelemällä eri osapuolten tietoja. Tietoa ja yhteistyötä voidaan hyödyntää edelleen kehitettäessä alueita ja laadittaessa tarkempia alueellisia suunnitelmia kuten maakuntakaavoja. Tuloksia voivat hyödyntää myös eri toimialat.

Suomi on voinut hyödyntää suunnittelussa erittäin hyviä Vedenalaisen luonnon inventointiohjelman (VELMU) tuottamia tutkimustietoja, joten suunnitteluratkaisuissa on otettu hyvin huomioon luontoarvot ja niiden säilyttäminen.

Merialuesuunnitelmat laaditaan kussakin merellisessä EU-maassa. Muissa EU-maissa valtio vastaa merialuesuunnitelman laatimisesta. Suomessa maakuntien liittojen yhteistyö on ollut hyvä ratkaisu, sillä tällä tavoin on saatu aikaan laaja, eri hallintotasojen, organisaatioiden ja sidosryhmien monipuolinen yhteistyö. Merialuesuunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tutustu merialuesuunnitelmaluonnoksiin ja suunnitteluun:

Maakuntien liittojen tiedotteet:

Lisätietoja:

Maakuntien liitot (yhteystiedot tiedotteissa)

Tiina Tihlman, neuvotteleva virkamies, tiina.tihlman@ym.fi, p.040 570 0177

På svenska