YLE 26.8.2020

Valtio on pyrkinyt lisäämään kotimaisen kalan kasvatusta. Kaskinen haluaa olla toimialan edelläkävijä ja uskoo löytäneensä keinon siihen.

Kaskisten teettämä konsulttiselvitys kalanpoikasten kasvatuslaitoksesta on valmistunut. Selvityksen mukaan Kaskisiin voitaisiin perustaa uudenlainen maan päällä toimiva kiertovesilaitos, jollaista ei ennestään Suomesta löydy.

Siinä kalanpoikaset kasvatettaisiin ensin kiertovesilaitoksessa, jonka jälkeen ne siirrettäisiin kahdeksi viikoksi totuttelemaan meriveteen toiseen maan päälliseen altaaseen. Kolmannessa vaiheessa kalat siirrettäisiin kasvatusaltaisiin avomerelle.

Kasvattamon kustannusarvio on yli 13 miljoonaa euroa. Kaskisilla ei ole itsellään varaa rakentaa laitosta, vaan se tarvitsee mukaan yhteistyökumppaneita.

Mahdollisia sijoituspaikkoja laitokselle nähdään kaksi. Se tulisi joko kalasatamaan tai syväsatamaan.

Uusia työpaikkoja

Kaskisissa odotukset laitoksen suhteen ovat korkealla. Kaupungin talous on sukeltanut jo pitkän aikaa. Kiertovesilaitoksen merkitys Kaskisten elinkeinoelämälle olisikin merkittävä, toteaa kaupungin elinkeinoasiamies Johanna Peltoniemi.

– Tämä olisi meidän elinkeinoelämälle todella suuri askel. Työpaikat eivät kasva täällä puussa. Kalastus ja kalanjalostus ovat meidän kärkialojamme. Tästä voi tulla uusi nousu Kaskisten kalasatamalle ja koko toimialalle, Peltoniemi hehkuttaa.

Laitos toisi uusia työpaikkoja kalasatamassa jo ennestään toimivaan kalanjalostukseen ja -perkaukseen. Laitos itsessään työllistäisi kahdeksan ihmistä.

Yhteistyötä ja kalankasvattajia tarvitaan

Kiertovesilaitoksen rakentaminen maksaisi selvityksen mukaan 13,3 miljoonaa euroa. Se sisältäisi hallin, tontin, sähköliittymän ja sen rakentamisen, meriveden pumppaus- ja käsittelylaitteiston, kasvatusaltaat ja niiden järjestelmät sekä poistoveden tekniikan.

– Kaskinen ei voi sitä rakentaa. Kaupunki voisi esimerkiksi lahjoittaa tontin, mutta muuten tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Tähän tarvitaan myös kalaa ostavia asiakkaita, rakentajia, vesihuollon asiantuntijoita ja rehuntuottajia, Peltoniemi listaa.

Laitoksen toimintamallia ja sen mahdollisuuksia esiteltiin keskiviikkona verkkoseminaarissa kala- ja kaupan alan toimijoille, asiantuntijoille ja elinkeinokehittäjille. Seminaariin oli kutsuttu myös viranomaisia ja kuntien johtohahmoja.

Seminaarissa tuotiin esille, että laitos vaatii toteutuakseen muun muassa lisää kalankasvatustoimintaa Kaskisten alueelle. Selvityksen arvion mukaan sitä tulee lisätä noin neljä miljoonaa kiloa.

Markkinaa vastaavan kiertovesilaitoksen poikastuotannon volyymi on arviolta seitsemän miljoonaa kiloa vuodessa.

Yksi suuri toimija, Nordic Trout on tehnyt tuloaan kaupunkiin. Vastaavan kokoisia uusia avauksia tarvittaisiin siis vähintään kolme lisää. Nordic Troutin hanke on tällä hetkellä YVA-menettelyssä.

Kalat mereen viimeistään puolikiloisina

Valtio on pyrkinyt lisäämään kotimaisen kalan kasvatusta. Uusi suuntaus on ollut kalankasvatuslaitosten vieminen avomerelle. Maalla toimivilla kalankasvatuslaitoksilla on ollut paljon ongelmia tuottavuuden kanssa.

Lue seuraavaksi: Valtio haluaa suuria kalankasvatusaltaita avomerelle – lupien kanssa taistellut kalankasvattaja: ”Mikään muu ei ole esteenä, paitsi virkamiehet”

Peltoniemi uskookin Kaskisten teettämän selvityksen mukaisen mallin olevan muita kiertovesilaitoksia toimivampi.

– Tällaista ei ole Suomessa ennen nähty! Kiertovesilaitokset on aikaisemmin rakennettu pääosin Sisä-Suomeen ja niiden kasvatusprosessi on sellainen, jossa kalat kasvatetaan aikuisiksi ja ne ovat olleet kannattomattomia.

Kaskisten kiertovesilaitoksessa kalanpoikaset kasvaisivat maan päällisessä laitoksessa ja meriveden totuttelualtaassa 300–500 grammaisiksi. Sen jälkeen ne jatkaisivat kasvamistaan kasvatusaltaissa merellä.

– Kun täysimittainen kala tuodaan teuraalle, niin Kaskisissa on jo olemassa perkaamiseen ja jatkojalostukseen hyvät puitteet Kalasatamassa. Poikasia voitaisiin myydä kasvattajille myös Kaskisten ulkopuolelle, Peltoniemi toteaa.

Selvitys kasvatuslaitoksesta oli Kaskisten kaupungin oma hanke. Tavasta, jolla kiertovesilaitoksen toteutusta ja yhteistyökumppaneiden haalimista lähdetään viemään eteenpäin, tarvitaan uusi päätös kaupungin poliitikoilta.

– Nyt tämä vasta julkistettiin kaikille. Uskomme kaupungissa, että Kaskinen on kiinnostava alan toimijoille ja että kalanviljelijät olisivat tässä mukana.

Lue koko juttu: https://yle.fi/uutiset/3-11512286