Tagiarkistot: kalankasvatus

Suomestakin kalavaltio

Luken, Syken ja Metsähallituksen yhteisessä Kalavaltio-hankkeessa etsitään uusia alueita kalankasvatukselle valtion omistamilta merialueilta. Hankkeen nimi on osuva, mutta samalla se antaa aiheen miettiä, miksi Suomi ei jo ole kalavaltio. Vain alle viidesosa syömästämme kaupallisesta kalasta kun on enää kotimaista. Muualla maailmassa kalankasvatusta pidetään vihreänä alana ja kasvuvauhti on huimaa, jopa yli kaksi miljardia kiloa vuodessa.…
Lue lisää

Kalamarkkinakatsaus 2022

Kalan tarjonta ja kauppa supistui ympäri maailmaa koronapandemian alkuvaiheessa. Mutta lasku jäi lyhytaikaiseksi. Kalantuotanto ja markkinat piristyivät nopeasti vuonna 2021. Kalan hinnat lähtivät nousuun ja niiden uskotaan pysyvän korkeana vuonna 2022, koska tarjonta ei kasva kysynnän mukaan.
Lue lisää

Kuusamon Kala hakee tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikön tehtävänä on johtaa päivittäistä tuotantoa siten, että tuotanto-organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan niin laadullisesti kuin kustannustehokkaasti. Päivittäisen tuotantosuunnitelman toteutumisen lisäksi tuotantopäällikkö vastaa työturvallisuudesta, tuotteiden laadusta ja omavalvonnan toteutumisesta. Tuotannon prosessien sekä toiminnan kehittäminen ovat olennainen osa tehtävää.
Lue lisää

Liiton edunvalvontaan lisäresursseja

Kalankasvattajaliiton uutena elinkeinopoliittisena asiantuntijana on aloittanut varatuomari Heikki Mäkinen. Hänen pääasiallinen tehtäväkenttänsä tulee olemaan alan edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet ja kansainvälinen toiminta. - Akuutteja asioita ovat tietysti Ukrainan sodan vaikutukset alalle ja erityisesti vientiin tarkoitettujen kalanpoikasten kohtalo. Ensimmäisiin tehtäviin kuuluvat myös uuden vastuuministerin kontaktointi sekä ohjelmatavoitteiden valmistelun aloittaminen tulevia eduskuntavaaleja ja niiden jälkeisiä hallitusneuvotteluja silmällä pitäen, Heikki luettelee. Liiton toimintasuunnitelman tärkeimpiä kulmakiviä on edunvalvonnan lisääminen. Avaintavoitteena on vaikuttaa ennakoivasti poliittiseen päätöksentekoon niin kotimassa kuin EU:ssakin.
Lue lisää

Kalan tuottajahinnat 2021

Kasvatetun kirjolohen tuottajahinta (5,20 €/kg) nousi verrattuna vuoteen 2020 (4,35 €/kg). Kasvatetun siian tuottajahinta (10,21 €/kg) sen sijaan laski.
Lue lisää

Vedestä ruokapöytään – videokirjasto

Pro Kala on tehnyt Vedestä ruokapöytään - videokirjaston, joka koostuu yleishyödyllisistä kotimaisesta kalasta kertovista videoista. Videot esittelevät kalatoimialaa minidokumentein ja animaatioin sekä opastavat katsojaa käsittelemään kalaa ja valmistamaan kalasta ruokaa.
Lue lisää

Kalatalouden kyky selviytyä kriiseistä on varmistettava nyt

Viimeisen puolentoista kuukauden aikana on käynyt selväksi, että meillä ei ole tällä hetkellä riittäviä välineitä esimerkiksi kotimaisen kalankasvatustuotannon turvaamiseksi kriisitilanteissa. Ukrainan kriisin vaikutuksesta erityisesti troolikalastus, kalankasvatuksen poikastuotanto ja kalanrehun tuotanto ovat ajautuneet nopeasti vaikeuksiin, mikä uhkaa heikentää kotimaisen kalan tuotantoa.  Koronapandemian ja Ukrainan kriisin opetus onkin se, että meidän tulee varmistaa vielä ”hyvän sään aikana” kalatalouden kyky ylläpitää ruuan tuotantoa erilaisissa kriisitilanteissa. Jos kalantuotanto pääsee loppumaan, sen ylösajon yrittäminen kriisitilanteessa on myöhäistä.
Lue lisää