Työ- ja elinkeinoministeriö 25.1.2021

Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1.2021 vaikeutuneen koronatilanteen takia. Osana rajoituksia työ- ja elinkeinoministeriön vetämä eri ministeriöiden yhteinen virkamiesryhmä päivitti 25.1.2021 listan huoltovarmuuden kannalta välttämättömistä akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtäviä.

Kriittiset työtehtävät ovat sellaisia, jotka eivät siedä viivästystä ja joiden suorittamatta jäämisellä olisi merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan.

Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta kriittinen työtehtävä:
– ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen työt

Lataa tästä koko listaus >>