Miten varmistetaan, että kirjolohen ostaja ja myyjä puhuvat samaa kieltä ja kuluttajat saavat laadukasta kalaa? Vastaus löytyy tähän päivään päivitetystä tuoteluokituksesta.

Teksti ja kuva: Mika Remes

Kotimainen kirjolohi sai jo 1990-luvun alussa laatuluokituksen, jonka laatiminen ja lanseeraus Kalankasvattajaliiton johdolla oli suuri ponnistus koko kala-alalle. Superior-, standardi- ja prosessiluokan kirjolohelle perustuva luokitus otettiin laajasti käyttöön, mutta vuosien saatossa sen käyttö väheni samalla kun tulkintaerot luokkien kriteereistä kalaketjun eri toimijoiden keskuudessa kasvoivat.

Nyt kirjolohen luokitus on päivitetty ja tuotu uudelleen käyttöön tuoteluokituksen nimellä. Työ lähti käyntiin, kun useat tahot kalankasvattajista jalostajiin välittivät viestiä Pro Kalalle yhteistyön ja vuoropuhelun käynnistämisestä ja luokituksen kriteerien uudelleen tarkastelusta.

Kala-alan yhteisponnistus

Syksyllä 2016 järjestetyssä työpajassa kasvatuksen ja jalostuksen edustajat paneutuivat kirjolohen luokitukseen koko kirjolohikaupan vinkkelistä. Työpajan lopputulemia oli muun muassa, että kirjolohen luokituksen käyttöön palauttamisella voitaisiin ratkaista monta epäselvää kysymystä sekä parantaa luottamusta ja tuotelaatua kirjolohikaupassa. Helmikuussa 2017 kala-alan yrittäjistä kootun työpajan työskentelystä syntyi vanhasta luokituksesta päivitetty versio, joka sai tämän päivän tarpeisiin paremmin toimivan nimen tuoteluokitus.

Perusajatuksena on, että kaiken elintarvikkeeksi käytettävän kalan on oltava laadultaan moitteetonta riippumatta siitä, mistä tuoteluokasta on kysymys. Tuoteluokituksessa on määritelty yksityiskohtaiset kriteerit superior-, standardi- ja prosessiluokan kirjolohelle sekä perustelut kaikille tuoteluokille ja ohjeet huolelliselle perkausprosessille paastotuksesta pakkaamiseen.

Yhteinen laatunäkemys

Kalankasvattaja Juha Pirilä Pyhämaalla toimivasta Mannerlohi Oy:stä on ollut yhtenä kalankasvatuksen edustajana mukana tuoteluokituksen kehittämistyössä. Pirilä pitää tuoteluokitusta tärkeänä työkaluna kirjolohikaupalle.

– Entinen luokitus oli syytä käydä läpi tämän päivän tarpeisiin. Kirjolohikaupan on perustuttava siihen, että kaikilla on sama näkemys siitä, mikä kalan laatu on. Tuoteluokitus on laadittu työryhmässä, jossa on ollut edustus kasvattajista jalostukseen ja kauppaan. Nyt vain kaikkien osapuolten on tahdottava pitää siitä kiinni, arvioi Pirilä.

Turussa toimiva Lohikunta on kasvattajien omistama markkinointiorganisaatio, joka myy kirjolohituotteita ympäri maata. Lohikunnan kautta kulkee noin 1,5 miljoonaa kiloa osuuskunnan jäsenten kirjolohta. Lohikunnan toiminnassa tapahtui merkittävä muutos vuoden 2017 alusta, kun aiemmin ulkoistettu kalojen fileointi ja jalostus otettiin taas omiin hoiviin.

– Meillä on tuotanto nyt kokonaan itsellämme laadun varmistamiseksi ja brändilupauksen lunastamiseksi. Meillä on jo ollut käytössä tuoteluokituksen kriteerit toiminnassamme, sinällään se ei tuo mitään uutta. Jos myymme jäsenkuntamme kalaa, jokaisen kalan on oltava juuri sitä, mitä laatikossa lukee. Meidän tehtävämme on valvoa, että näin myös on. Tähän päivään päivitetty tuoteluokitus on alalle hyvä asia, mutta jokaisen myyjän ja ostajan on pidettävä siitä kiinni. Silloin kaikki siitä myös hyötyvät. Laatu on paras suomalaisen kirjolohen markkinavaltti, pohtii Lohikunnan toimitusjohtaja Heikki Mäkinen.

KIRJOLOHEN TUOTELUOKAT

Superior
• siisti perkausjälki
• huolellinen munuaisen poisto, ehdottomasti puhdas sisältä
• täydellinen verestys
• ei käsittelyvaurioita
• lihan väri vähintään 23 Rochen asteikolla luonnonvalossa
• muoto lohenomainen
• ei selkärankavaurioita
• ei ulkoisia sukukypsyyden merkkejä
• kasvuoloista johtuva nahan tumma väri sallittu

Standardi
• siisti perkausjälki
• huolellinen munuaisen poisto, ehdottomasti puhdas sisältä
• huolellinen verestys
• ei käsittelyvaurioita
• lihan väri vähintään 20 Rochen asteikolla luonnonvalossa
• vähäiset selkärankavauriot sallitaan
• kasvuoloista johtuva nahan tumma väri sallittu

Prosessi
• ei vähittäiskauppaan
• huolellinen munuaisen poisto, ehdottomasti puhdas sisältä
• huolellinen verestys
• selkärankavauriot ja virheleikkuut sallitaan
• ei ulkoisia vaurioita tai verenpurkaumia

Lataa tästä kirjolohen tuoteluokat ja niiden perustelut