TUOTTAVUUDEN TYÖKALUPAKKI KALASTAJILLE JA KALANVILJELIJÖILLE

 

Tuottavuuden työkalupakki on kehitetty kalatalouden yrityksille Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelmassa (2016-2018) TTS Työtehoseura ry:n, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n ja Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n yhteistyönä. Hanke rahoitettiin Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

 

Työkalupakki sisältää työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen välineitä. Työkalujen tarkoituksena on auttaa kalatalouden yrityksiä ottamaan entistä paremmin työn tuottavuus ja työntekijöiden hyvinvointi huomioon tuotannon suunnittelussa ja työ organisoinnissa.

 

Työkalut on suunniteltu erityisesti työturvallisuutta ja haitallista työkuormitusta sisältävien työtapojen tunnistamiseen sekä työn turvallisuutta lisäävien ja työkuormitusta tasapainottavien käytännön ratkaisujen löytämiseen työpaikoilla.

 

Työkalut perustuvat TTS Työtehoseuran työntutkijoiden ja tuottavuuden asiantuntijoiden hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä tekemään työntutkimukseen, jonka avulla kartoitettiin yritysten tuotanto- ja jalostusprosessit ja paikannettiin kehittämiskohteita. Työkalut on kehitetty työntutkijoiden ja kalatalouden asiantuntijoiden jatkuvassa vuoropuhelussa yhteiskehittämisen periaatteella. Työkalut on pyritty kehittämään sellaisiksi, että ne ovat helppoja ottaa käyttöön kalatalousyritysten päivittäisessä toiminnassa.

Tästä pääset Kalatalouden työpakkiin