RAStech 2019 kiertovesikonferenssi

Kuvat ja teksti: Pekka Marttinen / RAS-Consulting

RAStech 2019 kiertovesikonferenssi järjestettiin Yhdysvalloissa, Washington D.C:ssä 13.-14.5.2019 (Capitol Hilton hotellissa). Konferenssiin osallistui 275 ihmistä yli 20 eri maasta. Tapahtuma on aiemmin järjestetty kymmenen kertaa Roanokessa (US, Virginia) vuosien 1998-2016 aikana, jolloin konferenssin nimenä oli ICRA. Suomesta konferenssiin osallistui Pekka Marttinen (RAS-Consulting). Matka rahoitettiin EMKR:n vesiviljelyn innovaatio-ohjelmasta.

Konferenssiohjelma

Esitykset oli jaettu kolmeen rinnakkaiseen sessioon ja esitykset käsittelivät seuraavia aihealueita:

  • Energian optimointi RAS-kasvatuksessa – Suunnittelu ja kestävyys
  • Tekniset innovaatiot – kaupalliseen menestykseen
  • Hautomoiden ja elävän ravinnon teknologioiden kehittyminen
  • Kiertovesikalankasvatuksen taloudelliset realiteetit käytännössä
  • Kalaterveys- ja taudit RAS:ssa
  • Aquaponics
  • Rehut ja rehujen hallinta RAS:ssa
  • Merivesi RAS
  • Katkarapujen tuotanto RAS:ssa
  • Freshwater Instituten tutkimuspäivitys: kokonaisvaltainen lähestyminen kalojen tuotantoon RAS:ssa

Poimintoja esityksistä:

Keynote: Sylvia Wulff – Farming the AquAdvantage salmon in RAS

Sylvia Wulffin (Aquabounty Technologies) puheenvuoro liittyi geenimuunnellun lohen kasvatukseen RAS-laitoksessa. Wulffin puhe GMO-lohesta ja sen markkinaosuuden lisääntymisestä tulevaisuudessa sai yleisössä kaksijakoista kommentointia, puolesta sekä vastaan. AquaBountyn GMO-lohi kasvaa n. 18-kuukaudessa 4-5 kiloiseksi RAS-laitoksessa, rehukertoimen ollessa noin 0,95-1,15. Yritys ei näe Eurooppaa markkina-alueena (ei saa lupia), vaan pelkästään Pohjois-Amerikan. Yrityksen tarkoituksenaan on kasvattaa GMO-lohta heidän omissa laitoksissaan, sekä myydä mätiä jatkokasvatettavaksi ulkopuolisille toimijoille.

Kuva. AquaBountyn GMO-lohen (AAS – AquAdvantage Salmon kasvutietoja

Keynote: Alejandro Rojas – The Human Factor: Exploring the people management side of RAS farming

Alejandro Rojaksen puheenvuoro henkilökunnan johtamisesta ja RAS-laitoksen haavoittuvuudesta oli hyvin realistinen ja maanläheinen. Rojaksen mukaan ihmiset tärkeimmässä ovat tärkeimmässä roolissa kasvatuksen onnistumiseksi RAS-laitoksessa. Hänen arvionsa mukaan RAS-tuotanto olisi noin 100 000 MT globaalisti tällä hetkellä. Ison kalan kasvatus on haastavaa RAS-laitoksessa ja tuotannon skaalaus isoksi on ”vaarallista”, koska varaa virheisiin ei ole. Rojas korosti johtajan sidettä henkilökuntaan ja omistautuminen kaloille on hyvin tärkeää.

Kuva. Alejandro Rojaksen näkemys johtajuudesta

John Holder (JHL Consulting) – Effective aquaculture: Trying to do it the RASway

John Holderin esitys liittyi MxCell RASway-konseptiin, jossa jatkokasvatusaltaina käytetään Miced Cell- raceway altaita. Kyseisissä altaissa yhdistetään pyöröaltaan puhdistuvuusedut, sekä raceway altaan hyvä tilankäyttö. Konseptiin kuuluvat startti- & alkukasvatusjärjestelmät (pyöröaltaat), jatkokasvatusjärjestelmä (MCR-altaat) sekä paastotusjärjestelmä. Vedenkäsittelyjärjestelmään kuuluvat mm. MBBR, rumpusiivilät ja pienpartikkelien poisto. Konseptin ideana on matala nostokorkeus vedelle (n. 0,6m) ja tehokas tilankäyttö ja helppo kalojen hallinta ja huolto (käytetään avokanavia, jotka ovat helppo pitää puhtaana). Energian kulutus jatkokasvatusjärjestelmässä on noin puolet pienempi verrattuna ”perinteisiin” RAS-järjestelmiin, jossa nostokorkeus voi olla useita metrejä. MxCell RASway-moduulikoot ovat n. 500 – 1000 MT ja järjestelmiä on rakennettu mm. Kiinaan.

Kuva. MxCell RASway- moduuli 500 MT (startti-, alku- ja jatkokasvatus & paastotus)

Justin Henry – Pilot aquaponics facility for high value crops

Esityksessä kerrottiin pilot-projektin laitoksesta, jonka tarkoituksena kasvattaa aquaponics-menetelmällä hopealohta (Coho salmon) ja kannabista. Projektin ensimmäisen vaiheen tuotantotavoite on 80MT lohta ja 11MT kannabiksen kukintoa. Laitoksen suunnittelu ja toteutus on tehty PR-Aquan ja Pentair AES:n kanssa. Laitokseen kuuluu kalojen kasvatusaltaat, mineralisaatiomoduuli ja kasvimoduulit. Pilot-projektin jatkoksi on suunniteltu 2.vaihe, jossa tarkoituksena kasvattaa 600MT kalaa ja 150MT kannabiksen kukintoa. Tuotteella on luomusertifikaatit Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Kuva. Aquaponics järjestelmä 80 MT hopealohen ja 11MT kannabiksen kukinnon kasvattamiseen (vasemmalla kalojen kasvatusaltaat, oikealla kannabiksen kasvatusalustat ja keskellä mineralisointiyksikkö)

Yhteenveto konferenssista

Konferenssin esitysten sisällön tasossa oli selkeää vaihtelua. Osa esityksistä oli hyvin pelkistettyjä ja yksityiskohtiin ei pureuduttu. Konferenssin kaupallisten toimijoiden esitykset olivat osittain liian kaupallisia, joissa keskityttiin vain oman yhtiön kehumiseen sekä mielikuvamarkkinointiin. Virkistävänä poikkeuksena isojen laitostoimittajien (Veolia, AquaMaof, Billund Aquaculture) seassa oli JHL Consultingin MxCell RASWay- konsepti, joka oli hyvin maanläheinen ja yksinkertaisuuteen perustuva laitoskokonaisuus. Selkeästi oli huomattavissa, että isoista laitostoimittajista Billund Aquaculture antoi näkemyksen, jossa he korostivat panostavansa tulevaisuudessa tekoälyyn ja tiedonkeruuseen sekä datankäsittelyyn. Lisäksi megaluokan RAS-hankkeiden myötä allaskoot tulevat kasvamaan ja niiden tuomia haasteita ei vielä pystytä täysin tietämään (mm. virtausdynamiikka ja partikkelien poistuminen altaasta). Jos RAStech 2019 konferenssia vertaa Euroopassa järjestettäviin NordicRAS konferensseihin, ero on selkeä. NordicRAS keskittyy selkeästi enemmän tieteellisten tutkimusten esityksiin verrattuna RAStechiin, jossa kaupallisuus on enemmän esillä.

Pekka Marttinen

RAS-Consulting

pekka.marttinen@ras-consulting.fi

+358 45 6457070