Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät myös kalataloudessa. Kalarehujen vienti Venäjälle loppui ja merkittävä osa kalan viennistä tyrehtyi. Polttoaineiden ja rehuraaka-aineiden hinnan nousu uhkaa jo nyt kotimaisen kalan tuotantoa.

Venäjälle, Ukrainaan ja Valko-Venäjälle on viety paljon kalaa Suomesta. Pääosa Suomen kirjolohen viennistä kohdistui Valko-Venäjälle. Lohikalojen kysyntä on nyt koronasulkujen lieventyessä suurta. Valko-Venäjän vienti on pystytty tällä hetkellä korvaamaan muun muassa viennillä Puolaan. Sodan vaikutukset lisäävät lohikalojen tuotantokustannuksia, mikä voi nostaa lohikalojen hintaa ja vaikuttaa kysyntään.

Venäjän kalankasvatukseen on suomalaisissa yrityksissä tuotettu paljon kalanpoikasia, joille on nyt vaikea löytää korvaavia markkinoita.

Kalarehujen Venäjän vienti lopetettiin. Kalanrehuja valmistavan Raisioaqua Oy:n tuotannosta noin 65 prosenttia suuntautui Luoteis-Venäjälle. Lisäksi Venäjä ja Ukraina ovat merkittäviä rehuraaka-aineiden tuottajia. Myös BioMar on ilmoittanut lopettavansa rehun viennin Venäjälle.

Lue tästä Luken 23.5.2022 päivitetty katsaus sodan vaikutuksista kalatalouteen:
https://merijakalatalous.fi/luonnonvarakeskuksen-tilannekatsaus-ukrainan-sodan-vaikutuksista-kalatalouteen-23-5-2022/

Sodalla on suuret vaikutukset koko Euroopan vesiviljelyyn, lue tästä lisää:

Lue tästä LUKEn tiedote 17.3.2022 sodan vaikutuksista kalatalouteen:
https://www.epressi.com/tiedotteet/yrittajyys/ukrainan-sota-vaikuttaa-jo-merkittavasti-kalatalouteen.html

Luonnonvarakeskus on laatinut tilannekatsauksen Ukrainan sodan vaikutuksista kalatalouteen. Erikoistutkija Jari Setälä esitteli analyysia kalatalouden toimialalle suunnatussa avoimessa tilaisuudessa 17.3. Tilannekuvaa on myös tarkoitus päivittää sitä mukaa, kun lisätietoa tulee.

Tilaisuudessa esitetyn materiaalin löydät tästä linkistä.

Kalankasvattajaliiton kirjelmä päättäjille 17.3.2022:

Kalankasvattajien vetoomus 25.3.2022

Liite vetoomukseen 25.3.2022

Kuva Henri Hellström, Brändö Lax ab

Lue tästä LUKEn tiedote asiasta: https://www.luke.fi/uutinen/ukrainan-sota-vaikuttaa-jo-merkittavasti-kalatalouteen/

Taloussanomat 17.3.2022: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008689401.html?fbclid=IwAR1nEHKI8-hEO8ZgulRC4ddP1AjF-EDThzsJV-Q3q66rvWZOxLH42PHi4Q8