Luonnonvarakeskus 27.11.2019

Luonnonvarakeskus on kehittänyt uuden vedenkäsittelyn konseptin kalan kiertovesikasvatukseen. Menetelmän avulla osa vedestä käsitellään edullisesti kasvatushallin ulkopuolella luonnollisia veden puhdistusprosesseja hyödyntäen. Menetelmää kokeillaan Luken Laukaan kalanviljelylaitoksen pilottimittakaavan laitteistolla. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää menetelmää tuotannon lisäämiseksi ja tehdä uudesta tekniikasta vientituotteen kasvaville kiertovesikasvatuksen markkinoille.

– Luonnonvarakeskuksen panostukset kannattavan ja kestävän kiertovesikasvatuksen kehittämiseksi ovat erityisen tärkeitä, koska ne luovat perustaa kotimaisen kalan tarjonnan lisäämiseksi. Kala on terveellinen elintarvike, jonka hiilijalanjälki on erityisen pieni, neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Kiertovesikasvatus on kalankasvatusmenetelmä, jossa vettä kierrätetään pumppaamalla sitä kasvatusaltaan ja puhdistuslaitteiston välillä uudelleenkäyttöä varten. Menetelmä säästää vettä, koska uutta vettä tarvitaan vain 1–2 prosenttia kiertävän veden määrästä.

– Veden puhdistamiseen käytettävällä teknologialla pystytään myös pienentämään kasvatuksen ravinnekuormitusta. Pienen ravinnekuormituksen vuoksi kiertovesilaitokset ovat saaneet isoja tuotantolupia, Luken johtava tutkija Jouni Vielma kertoo.

Tavoitteena parantaa kiertovesikasvatuksen kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Kiertovesikasvatus edellyttää suuria investointeja. Myös ylläpitokustannukset ovat korkeita esimerkiksi energian kulutuksen vuoksi. Uuden tutkimusympäristön tavoitteena on parantaa kiertovesikasvatuksen kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

– Uudessa ratkaisussa kiertovesilaitoksesta poistuva vesi johdetaan koivuhakkeen, järviruokokosteikon ja sora-alueen läpi ja otetaan sen jälkeen laitokselle uudelleen käyttöön. Tavoitteena on, että laitokselta ei poistu lainkaan vettä, eikä siten myöskään ravinteita luonnonvesiin. Jos vedenkäsittelykentässä saadaan käsiteltyä riittävän suuria vesimääriä, voidaan kasvatushallin sisällä oleva tekniikka toteuttaa edullisemmin. Tämä parantaisi kasvatuksen kannattavuutta, Vielma kertoo.

Uutta vedenkäsittelyn konseptia ovat Luken lisäksi olleet suunnittelemassa Oulun yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus. Pilottilaitos sai Juha Sipilän hallituksen kärkihankerahoitusta. Kärkihankkeiden tavoitteena oli muun muassa nostaa Suomen vesialan osaamista ja mahdollistaa teknologiavientiä.

Lisätietoja: Johtava tutkija, Jouni Vielma, Luke, puh. 029 532 7522, jouni.vielma(at)luke.fi

Vedenkäsittelykentän avulla kiertovesikasvatuksen veden tarve ja ravinnekuormitus pienenevät entisestään. Kuva: Luonnonvarakeskus