Jonna Lankinen / Turun Sanomat 10.9.2020

Pia Lindberg-Lumme on vetänyt Uudessakaupungissa hanketta, jossa kehitetään toimintamallia siihen, miten kaupunki pystyisi edesauttamaan kalankasvatusta omistamillaan vesialueilla. Aiemmin elokuussa Lindberg-Lumme vieraili kustavilaisyrittäjän kalankasvatuslaitoksella.
Pia Lindberg-Lumme on vetänyt Uudessakaupungissa hanketta, jossa kehitetään toimintamallia siihen, miten kaupunki pystyisi edesauttamaan kalankasvatusta omistamillaan vesialueilla. Aiemmin elokuussa Lindberg-Lumme vieraili kustavilaisyrittäjän kalankasvatuslaitoksella. (Jonna Lankinen / TS)

Uusikaupunki haluaa vuokrata kaupungin omistamia vesialueita kalankasvatuksen käyttöön.

Suomalaiset kunnat ja kaupungit eivät ole aiemmin edistäneet yhtä aktiivisesti kalankasvatusta omistamillaan vesialueilla.

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén sanoo, että Uudenkaupungin kaupungilla on yli 2 000 hehtaarin vesialueet omistuksessaan.

– Ajattelimme, että koska maalla kaavoitetaan tontteja esimerkiksi teollisuusalueilla, niin miksi emme voisi ottaa myös kaupungin vesialueita vielä tarkemmin käyttöön.

Uudessakaupungissa on paljon kalaan ja kalastukseen liittyvää liiketoimintaa, kuten iso kalasatama, kalanjalostuslaitoksia ja kiertovesiperiaatteella mantereella tapahtuvaa kalankasvatusta.

Tänä syksynä päättyvä EU-rahoitteinen Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueilla – hanke jatkaa kalaelinkeinon kehittämistä osoittamalla mereltä viisi mahdollista paikkaa, joissa kasvatustoimintaa voisi ehkä harjoittaa.

Hankkeen projektikoordinaattori Pia Lindberg-Lumme Growth4blue Consulting ky:stä sanoo, että tarkoituksena on ollut yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa kehittää sellainen toimintamalli, jota muutkin kaupungit, kunnat ja instituutiot voisivat jatkossa myös käyttää.

– Eli miten halukkaat kalankasvatusyritykset kilpailutetaan, miten vuokrattua aluetta hallinnoidaan ja kuka on vastuussa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Tällä hetkellä kalankasvatusyrittäjien on vaikeaa saada ympäristölupia uudelle toiminnalleen. Myös tätä on pyritty Uudenkaupungin hankkeessa helpottamaan.

– Kun mahdolliset, soveltuvat paikat on jo etukäteen selvitetty, se säästää hikeä, kyyneliä ja rahaa kaikilta osapuolilta, Lindberg-Lumme sanoo.

Hän painottaa kuitenkin, että vielä toistaiseksi yrittäjän on itse haettava ympäristölupaa, kaupunki ei sitä tee.

– Mitään oikotietä taivaaseen tämä hanke ei anna kalankasvatukselle. Yrittäjät ovat kuitenkin olleet hyvin kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta, sillä kyllä tämä prosessia monin tavoin helpottaa.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus päättää vielä tämän syksyn aikana, lähteekö kaupunki vuokraamaan vesialueitaan kalankasvatukseen. Jos vihreää valoa tulee, kaupunki valitsee yhden tai kaksi yrittäjää, joiden kanssa suunnitelmia pyritään edistämään.

– Kaupunki tarvitsee vielä kriteerejä yritysten valitsemiseksi ja vertailemiseksi. Niitä hiomme vielä, Lindberg-Lumme sanoo.

Leena Arvela-Hellén sanoo, että kun yrittäjät on valittu, Uudessakaupungissa on tarkoitus käynnistää vuodenvaihteen jälkeen vielä toinen hanke.

– Sen myötä yrittäjän ei tarvitse itse hakea ympäristölupaa vaan sen hakee Vakka-Suomen kuntien omistama Ukipolis oy.

Uusikaupunki on halunnut jo pitkään profiloitua kalakaupungiksi, jossa yksi vahva tukijalka paikallisessa elinkeinovalikoimassa on kala-ala.

Paraisten Eklund: ”Näen tämän vahvasti poliittisena asiana”

Parainen vuokraa jo vesialueitaan yhdelle kalankasvattajalle, joka on kuitenkin hakenut itse kaikki toimintaan tarvitsemansa luvat.

Paraisten kaupunki on jo usean vuoden ajan vuokrannut omistamiaan vesialueita kalankasvatusyrityksen käyttöön. Heimon Kalalla on vuokralla kaupungilta sekä maa- että vesialueita Korppoosta.

– Siellä kuitenkin yrittäjä on itse hankkinut kaikki toimintaan tarvittavat luvat. Alue on Korppoon yleiskaavassa merkitty teollisuusalueeksi, joten toiminta vastaa kaavan tarkoitusta, kertoo Paraisten kaupungingeodeetti Daniel Backman.

Yrittäjä maksaa kaupungille alueesta vuosivuokraa.

Se, että Paraisten kaupunki lähtisi aktiivisesti edistämään kalankasvatusta vuokraamalla omia vesialueitaan ja kenties jopa hakemaan ympäristölupia yrittäjien puolesta, kuulostaa kaupungin elinkeinopäällikkö Tomas Eklundin korvissa hieman kaksipiippuiselta.

– Näen tämän vahvasti poliittisena asiana, kuten tuulivoimakin on. Tällainen asia pitäisi käydä läpi luottamuselimissä.

Saaristokaupungissa on viime vuosina painotettu vahvasti ympäristöasioita ja luonnonsuojeluarvoja, jonka vuoksi Eklund näkee toimintatavan myös hankalana.

– Toki kalankasvatuksessa on tapahtunut huomattavaa edistystä, eikä se enää kuormita vesistöä kuten aiemmin.

Eklund sanoo kantavansa huolta kalastuselinkeinosta ylipäätään. Paraisillakin on jatkuvasti yhä vähemmän perinteisiä ammattikalastajia.

– Voisimme varmasti olla mukana jossain hankkeessa tukemassa erityisesti perinteistä kalastajan ammattia.


https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5062541/Uusikaupunki+haluaa+vuokrata+omistamiaan+vesialueita+kalankasvatukseen+jatkossa+voisivat+hoitua+myos+pitkat+ja+raskaat+lupaprosessit