YLE 21.10.2021 Jari Hakkarainen (https://yle.fi/uutiset/3-12153666)

Uudenlaisen mallin tavoitteena on lisätä kotimaista kalankasvatusta. Vuosituotanto olisi lähes miljoona kalakiloa vuodessa. ELY-keskus edellyttää ympäristövaikutusten arvointia ennen lupakäsittelyä.

Kartassa näkyy, mihin Metsähallitus on suunnitellut kalankasvatuslaitoksia. Karttaan on merkitty kaksi vaihtoehtoista paikkaa, joista toinen sijaitsee Isokarin länsipuolella, toinen luoteispuolella.
Metsähallituksen hakemuksessa on kaksi vaihtoehtoista paikkaa kalankasvatukseen. Ne ovat noin viiden kilometrin päässä Isokarilta. Kuva: Paula Collin / Yle

Metsähallitus hakee lupaa kalankasvatuslaitokselle Kustavin Isokarin länsipuolelle. Kyse on uudesta konseptista, jolla halutaan lisätä kalankasvatusta Suomessa.

Metsähallitus järjestää luvat kuntoon valtion vesialueilta ja kilpailuttaa kasvatuslaitospaikkoja yrittäjille. Mallin tavoitteena on kotimaisen kalankasvatuksen lisääminen.

Vesiviljelyyn sopivia valtion vesialueita kartoitettiin vuonna 2019. Samalla etsittiin seutuja, joissa on kiinnostusta lisätä kalankasvatusta.

– Useita sopivia ja yrittäjiä kiinnostavia alueita on. Päätimme aloittaa Isokarin alueelta pilottina, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Markus Kankainen.

Metsähallituksen hallinnoimat merialueet sijaitsevat ulkosaaristossa ja avomerellä. Tutkimusten mukaan sinne voi perustaa suuria tuotantolaitoksia ilman havaittavaa vaikutusta ympäristön tilaan.

Metsähallitus on hakenut Kustavin edustalta lupaa kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan. Hakemuksen mukaan verkkoaltaita voisi rakentaa viidestä viteentoista kappaletta. Vuosittainen kalantuotanto olisi vajaasta puolesta miljoonasta kilosta lähes miljoonaan kalakiloon.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan tuotantomäärä nousee yhteensä lähelle kriittistä miljoonaa kiloa vuodess. Se edellyttää ympäristövaikutusten arviointia ennen lupakäsittelyä.

https://yle.fi/uutiset/3-12153666