PUBLICERAD 7.6.2019

Nordic Trouts fiskodling på Åland.

Bild: Pressbild: Nordic Trout

Envisa rykten om att åländska Nordic Trout skulle samarbeta med Ekofish i Jakobstad är inte sanna. Det säger vice vd Alf-Håkan Romar. Men företaget söker aktivt nya etableringsmöjligheter när fiskodlingarna på Höga kusten stängs ner.

Medan Ekofish jobbar på att starta upp fiskodling i havet utanför Jakobstad så stänger åländskägda Nordic Trout tre fiskodlingar ner snett över Kvarken vid Höga kusten efter domstolsbeslut.

I mars nästa år ska fiskodlingarna utanför Kramfors och Örnsköldsvik vara avvecklade och envisa rykten och insändare i lokaltidningen gör gällande att Nordic Trout har ett finger med i Ekofish, något som Romar dementerar.

– Vi har inget samarbete med Ekofish. Vi har inget alls med Ekofish att göra och vi är inte heller med och finansierar. Det här är bara felaktiga spekulationer, säger Romar.

Alf-Håkan Romar

Alf-Håkan Romar. Bild: Yle/Roy Fogde

Var i kontakt med vägägare

Romar säger att spekulationerna troligtvis uppkommit sedan han varit i kontakt med en av delägarna i Kisor-Ådö väglag. Det väglag som nu sagt upp kontraktet med Ekofish.

Romar kommer själv från Jeppo och var tidigare vd för Jeppo potatis och är bekant med en delägare.

– Vi känner varandra genom affärslivet och jag ringde honom för att jag är intresserad av ansökningarna för nya fiskodlingar i både Sverige och Finland, säger Romar.

Onödigt att ta strid med lokalbefolkningen

Romar säger att han ville förstå diskussionerna och argumentationen kring väglagets beslut att säga upp avtalet med Ekofish. Romar är intresserad av ansökningsprocessen och även av den allmänna diskussionen, som han följt på håll.

– Det är ju så att vi inte söker oss till platser som vi vet kommer att bli svåra för närbefolkningen. Den striden är helt onödig att ta.

Romar anser att motståndet mot nyetableringar inom fiskodling ofta grundar sig i spekulationer. Det finns duktiga forskare som via naturresursinstitutet Luke och Finlands miljöcentral Syke modellerat strömmar och undersökt havsbottnarna och valt ut lämpliga vattenområden för fiskodling säger han.

– Vi litar på forskarna och både vi och tjänstemännen baserar våra beslut på fakta, säger Romar.

Motsatt strategi på andra sidan Kvarken

Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och naturresursinstitutet Luke har lokaliserat platser längs den finska kusten som lämpar sig för fiskodling, främst i Bottenhavet, Kvarken och i Bottenviken.

I Sverige sa Länsstyrelsen i Västernorrland istället nej när Nordic Trout ville utvidga sin fiskodling. Motiveringen var att detta skulle belasta miljön för mycket säger enhetschef Hans Olofsson på Länsstyrelsen i Västernorrland.

– Det handlade om döda havsbottnar under fiskodlingarna och om övergödningsfrågan och miljökvalitetsnormerna för vatten, säger han.

Men sen blev det ett totalstopp i högsta instans.

Efter en utdragen rättstvist hamnade ärendet hos Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslöt att fiskodlingarna måste stängas efter en övergångsperiod på tre år på grund av att platserna var ogynnsamma.

Men domstolen ansåg också att fiskodling i kassar inte är ”tillåtligt”, att tekniken i sig är tveksam. Och Mark- och miljödomstolens domar är prejudicerande.

– Visst var domarna ett steg mot att inte tillåta öppna kassar, det får man nog anse att de var, säger hovrättsråd Henrik Löv.

Regnbågslax i kyldisken.

Regnbågslax. Bild: All Over Press

Radikal dom om stängning

Alf-Håkan Romar säger att myndigheterna gör olika bedömningar om hur näringsgrenen ska utvecklas. Men att domen att stänga tre odlingar var ett mycket radikalt beslut som slog hårt mot Höga kusten.

I de senaste svenska domarna har det åter skett en liten förändring säger Romar.

– Man inser att näringen utvecklas hela tiden och fiskodlarna själva är måna om ett rent vatten. Vi är den näring som vill se till att vattnet är så bra som möjligt, säger Romar.

Förtegen om var man ansöker om tillstånd

Men om tumskruvarna dras åt i Sverige, söker sig Nordic Trout åter till Finland? Nordic Trout har tillståndsansökningar på gång på olika ställen säger Romar.

Romar vill inte säga på vilka orter Nordic Trout ansöker om lov att odla fisk.

– Det är för tidigt att uttala sig om, jag vill inte gå in på den diskussionen.

Han vill inte heller säga om företaget ansöker om tillstånd i Finland eller Sverige, eller i båda länderna.

Kommer era fiskkassar alltså inte att finnas i vattnen kring Jakobstad nästa sommar?

– Det kan jag inte säga. Om det blir så att vi har för många kassar så kan det hända att någon köper upp och förmedlar dem vidare. Men vi har inte sålt några kassar åt Ekofish, säger Romar.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/07/vd-nordic-trout-samarbetar-inte-med-ekofish-i-jakobstad-men-soker-aktivt-nya