28.06.2019 Luonnonvarakeskus

  • Suomessa kasvatettiin vuonna 2018 noin 14,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli noin 0,26 miljoonaa kiloa pienempi kuin vuonna 2017.
  • Kirjolohta tuotettiin 13,2 miljoonaa kiloa, joka on yli 90 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli 0,8 miljoonaa kiloa, joka on lähes sama kuin neljänä edellisenä vuotena.
  • Muita viljeltyjä ruokakalalajeja, taimenta, nieriää, sampia ja kuhaa viljeltiin yhteensä noin 0,3 miljoonaa kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi noin puoli miljoonaa kiloa.
  • Kirjolohen tuotannon arvo vuonna 2018 oli 63,2 miljoonaa euroa ja siian 7,9 miljoonaa euroa. Koko ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 73,5 miljoonaa eli noin 6,3 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2017. Ruokakalan tuotannon arvon lasku selittyy osin kirjolohen aiempaa alhaisemmalla tuottajahinnalla (5,15 e/kg)
  • Ruokakalan lisäksi kalaa viljellään myös istutettavaksi luonnonvesiin. Erikokoisia kalanpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen yhteensä noin 50 miljoonaa yksilöä.
  • Vuonna 2018 Suomessa toimi 265 kalanviljely-yritystä.