Jouni Vielma, Luonnonvarakeskus

Kalatalouden rahastokauden vaihtuessa myös nykyiset innovaatio-ohjelmat päättyvät. Uuden EMKVR-ohjelman strategiassa on todettu, että innovaatio-ohjelmamallia jatketaan ja kehitetään. Toimintamallia muutetaan aiempaa yrityslähtöisemmäksi, jotta ohjelmien välitön vaikuttavuus kasvaisi. Innovaatio-ohjelmat ovat olleet liian tutkimuslaitosvetoisia. Se ei tarkoita, että yritykset joutuisivat jatkossa hoitamaan hankebyrokratiaa tai että tutkimuslaitosten osaamista ei enää tarvittaisi. Rahoittaja hakee muutoksella sitä, että työ kohdistetaan aiempaa enemmän yritysten esille nostamiin aiheisiin ja että työtä tehtäisiin aiempaa enemmän myös yrityksissä, tuotannon yhteydessä.

MMM järjesti 11. tammikuuta työpajan, jossa esiteltiin vaihtoehtoisia malleja tulevien innovaatio-ohjelmien rakenteiksi. Työpajaan osallistui tutkimuslaitoksia, elinkeinojärjestöjä mukaan lukien Kalankasvattajaliitto ja mm. alueellisia kalatalousaktivaattoreita. Työpajan keskusteluiden perusteella muutoksia tarvitaan erityisesti edellä mainittuun yrityslähtöisyyteen, viestintään ja ohjelmien väliseen yhteistyöhön. Ohjelmissa täytyy olla aiempaa parempi valmius muuttaa tekemisen painopisteitä, pitäen samalla kiinni työn pitkäjänteisyydestä. MMM käyttää työpajan tuloksia helmi-maaliskuussa lausunnoille lähtevässä innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelmassa ja innovaatio-ohjelmien hakumenettelyt avautuvat tämänhetkisen tiedon mukaan huhtikuussa. Myös erillisiä kehittämishankkeiden hakuja avautuu edellisen rahoituskauden tapaan ja yritysten kehittämishankkeiden haku on jatkuvasti avoin.

Tulevan rahoituskauden painotuksista tullaan keskustelemaan meri- ja sisävesialueen yritysten kanssa yritys kerrallaan esimerkiksi osana Luken tekemää olosuhdekatsausta. Tarkoituksena on löytää niitä teemoja, joita tulisi innovaatio-ohjelmassa tai hankkeissa yhdessä kehittää, sekä myös sellaisia aihepiirejä, joihin ei kannata tässä vaiheessa panostaa.

Päättyvään vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaan valikoitui kärkiteemoiksi avomerikasvatus, kiertovesikasvatus ja näiden muuttuvien kasvatusmuotojen tarvitsema osaaminen ja koulutus. Partnereita oli yhteensä 10 ja lisäksi eri toimiin osallistui yksittäisiä yrityksiä. Ohjelman loppuraportti on valmisteilla ja se tullaan julkaisemaan Luken raporttisarjassa. Tapahtumissa pidetyt esitykset löytyy kattavasti Kalankasvattajaliiton sivuilta https://www.kalankasvatus.fi/vesiviljelyn-innovaatiot ja Livia on kerännyt pedanet-sivuille kasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia https://peda.net/hankkeet/vesiviljely  Lisäksi tietoa löytyy mm. rahaston sivuilta www.merijakalatalous.fi