Vesiviljelyn innovaatiot

Mikä vesiviljelyn innovaatio-ohjelma?

Kasvatetun kalan kysyntä tyydytetään yli 70-prosenttisesti tuonnilla. Kotimaisen tuotannon määrä voi kasvaa jonkin verran perinteisillä tekniikoilla ja alueilla, mutta suurin kasvu on saavutettavissa uudistumalla. Merikasvatus yhä ulompana avomeren äärellä ja kiertovesikasvatus voivat saada suuria ympäristölupia, mutta niihin liittyy vielä teknisiä ja taloudellisia epävarmuuksia.

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmalla pyritään pienentämään epävarmuuksia mm. merialueen suunnittelulla ja lupaprosessien auttamisella, kokeilemalla uusia tekniikoita ja kehittämällä tuotantoon yhä paremmin sopivia kalakantoja. Maailmalla kehitettäviä parhaita tekniikoita ja tapoja siirretään suomalaisten yritysten ja nykyisten sekä tulevien työntekijöiden käyttöön.

Innovaatio-ohjelma on tutkimuslaitosten, yritysten ja koulutuslaitosten verkosto. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Rahoitus kattaa tässä vaiheessa vuodet 2017-2019. Verkostoa koordinoi Luonnonvarakeskus ja muina partnereina tässä vaiheessa ovat Suomen Kalankasvattajaliitto, Evira, Syke, Ilmatieteen laitos, Metsähallitus, ammattiopisto Livia, Jyväskylän yliopisto ja Oulun yliopisto.

Kalankasvatusyritykset voivat olla mukana mm. tuottamalla verkostolle myytäviä palveluita (laitetestit, kokeiden hoito, tutustumis- ja koulutusmatkat ulkomailla). Kaikenlaiset ideat kokeiluista ja tutkimuksista ovat hyvin tervetulleita. Innovaatio-ohjelman tuloksista tullaan kertomaan jatkossa Suomen Kalankasvattajaliiton järjestämissä tilaisuuksissa.

Innovaatio-ohjelma on jaettu avomerikasvatukseen ja kiertovesikasvatukseen