Triploidialla laatukalaa kevääksi: Matti Janhunen / LUKE