Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmalla pyritään pienentämään epävarmuuksia mm. merialueen suunnittelulla ja lupaprosessien auttamisella, kokeilemalla uusia tekniikoita ja kehittämällä tuotantoon yhä paremmin sopivia kalakantoja. Maailmalla kehitettäviä parhaita tekniikoita ja tapoja siirretään suomalaisten yritysten ja nykyisten sekä tulevien työntekijöiden käyttöön.

Innovaatio-ohjelman tuloksista kerrotaan erilaisissa tilaisuuksissa. Koulutusmateriaalit voit ladata täältä:

https://www.kalankasvatus.fi/kalatalouden-innovaatiopaivat-8-9-11-2018/

https://www.kalankasvatus.fi/vesiviljelyn-yrittajapaiva-21-3-2018/

https://www.kalankasvatus.fi/innovaatiopaivat-2017/