Kalatalouden innovaatiopäiville marraskuussa Tampereelle kokoontui yli 160 kala-alan yrittäjää ja asiantuntijaa pohtimaan alan tulevaisuutta.

Kuluvana vuonna on käynnistetty viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa: vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen, kalatalouden ympäristöohjelma sekä markkinointiohjelma. Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on kalatalouden yritystoiminnan toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen.

Vesiviljelyssä tavoitteena on tuotannon voimakas ja kestävä kasvu, jonka avulla parannetaan kalatuotteiden omavaraisuusastetta Suomessa ja vahvistetaan Suomen asemaa kalanviljelyteknologian osaajana ja tuottajana maailmalla.

Katso vesiviljelyn innovaatio-ohjelman esitykset tästä:

Merialuesuunnittelu ja kalankasvatus, Markus Kankainen / LUKE

Katsaus uusiin kiertovesilaitosprojekteihin maailmalla, Tapio Kiuru / LUKE

Biosuodatus kiinteillä ja liikkeessä olevilla kantoaineilla, Jani Pulkkinen /LUKE

Lisähapetus ja muu tekniikka sisävesilaitosten kuormituksen pienentämiseksi Martti Naukkarinen / Oy WAI Consulting Ltd

Kuhan mädin lypsy ja laatu, Pekka Marttinen / RAS-Consulting

Kokemuksia kuhankasvatuksesta merellä, Harri Vehviläinen / LUKE

Yhteisöllinen oppiminen innovaatio-ohjelmassa, Antti Forsman / Livia