Vesiviljely-yrityksien työvoimapulaan toivotaan helpotusta tulevalla mestari-kisälli -hankkeella. Sisä-Suomen Kalaleaderin hallinnoima esiselvityshanke päättyy syyskuun lopulla. Varsinaisen rekrytointi- ja koulutushankkeen käynnistymistä saadaan vielä odotella.

Vesiviljelytoimijoilla on ollut jo pitkään haasteena löytää osaajia laitoksiinsa. Alan oppilaitokset eivät houkuttele riittävästi nuoria kouluihin, eikä valmistuneet työllisty vesiviljely-yrityksiin. Kalastuksen puolella tähän haasteeseen on pyritty löytämään ratkaisua perinteisellä mestari-kisälli koulutusmallilla. Sisä-Suomen Kalaleader toteutti Päijät-Hämeen Liiton tukemana hanketta, jonka tarkoituksena oli kehittää malli myös vesiviljelyn puolelle.

Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena oli muodostaa alan verkosto, jonka avulla luodaan koulutusmalli, jolla uusia osaajia saadaan alalle. Hankkeen aikana pyrittiin myös sitouttamaan mahdollisimman moni yritys, kunta ja muut alan toimijat tulevan käytännön hankkeen toimintaan. Mestari-kisälli toiminnan on tarkoitus olla mahdollisimman käytännönläheistä ja joustavaa. Kisällit voivat olla esimerkiksi opiskelijoita, työttömiä tai työsuhteessa vesiviljely-yrityksessä.

”Yrityksiä ja kuntia saatiin hyvin mukaan tulevan projektin toimintaan, yrityksiä on mukana toistakymmentä ja itse laitoksia useita kymmeniä”, kertoo Vesiviljelyn Mestari-Kisälli toimintamallin kehittämishankkeen koordinaattori Janne Niemimäki Sisä-Suomen Kalaleaderistä. Myös kunnat näkivät hankkeen tärkeänä alueen elinvoiman ja työllisyyden kannalta, lähes 20 kuntaa sitoutui tulevan hankkeen toimintaan ja rahoitukseen. Tuleva hanke on valtakunnallinen, laitokset sijaitsevat Paraisten ja Inarin välillä.

Kehittämishankkeen toiminnan ja sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta oli erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni alan toimija ja sidosryhmä saatiin mukaan tulevaan hankkeeseen. Kehittämistyön verkoston osana ovat toimineet mm. Suomen Kalankasvattajaliitto, alan oppilaitokset, luonnonvarakeskus sekä Suomen Kalaleader-ryhmät. ”Ilman liiton tukea emme olisi tavoittaneet yrityksiä, emmekä saaneet viestiä perille”, Niemimäki kertoo yhteistyön merkityksestä.

Tulevalle hankkeelle haettiin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR+) tukea keväällä 2022. Suuren hakemusmäärän ja järjestelmähaasteiden takia rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu. ”Hankkeen oli alun perin tarkoitus käynnistyä syyskuun alussa, mutta varsinaiset toimenpiteet aloitetaan vasta, kun rahoituspäätös on tullut”, selventää Niemimäki. Hankkeen kesto on 3 vuotta eikä työvoimantarve tule vähenemään tulevaisuudessa, joten aihe on ajankohtainen, vaikka päätöksen saaminen venyykin.

Lisätietoja hankkeesta:

Janne Niemimäki

Kalatalouskoordinaattori, Sisä-Suomen Kalaleader

044 744 0396

janne.niemimaki@paijanne-leader.fi