LUKE 28.6.2018

Suomessa tuotetun kasvatetun ruokakalan tuotannon arvo kasvoi toista vuotta peräkkäin. Ruokakalan määrä on kuitenkin pysynyt viimeiset kolme vuotta suunnilleen samana. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) vesiviljelytilastosta.

Kirjolohen edellisiä vuosia korkeampi hinta nosti kasvatetun kalan tuotannon arvoa runsaalla kymmenellä miljoonalla eurolla vuodesta 2016.

– Hinta nousi selvästi jo vuonna 2016, ja nousu jatkui vuonna 2017. Viljellyn ihmisravinnoksi tuotetun kalan arvo vuonna 2017 oli noin 80 miljoonaa euroa, kertoo tutkija Leena Forsman Lukesta.

Tuotannon määrä nousi vain hienoisesti pysyen suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Kirjolohen hinta seuraa yleensä lohen maailmanmarkkinahintaa, joka on parina viime vuonna ollut selkeästi edellisvuosia korkeampi.

Ruokakalan tuotantomäärissä ei suurta muutosta edellisvuoteen

Suomessa ihmisravinnoksi kasvatetaan lähinnä kirjolohta, mutta jonkin verran myös siikaa ja pieniä määriä muita kalalajeja.

– Viime vuonna tuotettiin kaikkiaan noin 14,6 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi, josta runsas 90 prosenttia koostui kirjolohesta. Kirjolohta tuotettiin noin 13,6 miljoonaa kiloa ja siikaa vajaa miljoona kiloa, Forsman jatkaa.

Molempien lajien tuotantomäärät olivat lähellä edellisvuoden tasoa. Lisäksi Suomessa viljeltiin pienempiä määriä muita kalalajeja ihmisravinnoksi, muun muassa taimenta, nieriää, sampea ja kuhaa. Näitä tuotettiin yhteensä noin 0,2 miljoonaa kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin noin puoli miljoonaa kiloa.

kirjlohiparvi_Mika Remes_Aquabest_ hi res
Kuva: Mika Remes.

Ruokakala kasvatetaan pääosin meressä

Suurin osa ruokakalasta kasvatetaan meressä verkkoaltaissa. Sisämaan osuus ruokakalatuotannosta oli vain noin 15 prosenttia.

Kalankasvatuksen aiheuttama ravinnekuormitus on vähentynyt huomattavasti, vajaaseen kolmannekseen 1990-luvun alusta. Kalan rehujen ja kasvatusteknologian parantuminen on vähentänyt kalankasvatuksen aiheuttamaa ravinnekuormitusta.

Enemmistö kalan poikasia tuottavista kalanviljelylaitoksista sijaitsee sisämaassa. Eniten poikaslaitoksia on Kainuussa. Luonnonravintolammikkoviljelijöitä on eniten Keski-Suomessa, Savossa ja Kainuussa. Kirjolohenpoikasten tuotantomäärä oli suurin. Seuraavaksi tulivat siian poikaset ja kolmanneksi kuhan poikaset. Yhteensä tuotettiin noin 50 miljoonaa kalan poikasta vuonna 2017.

Kalaa kiertovesitekniikalla

Maailmalla kiertovesilaitosten suosio on kasvussa, sillä kiertovesitekniikka säästää vettä ja vähentää ravinnekuormitusta. Suomen kiertovesilaitoksissa tuotettiin vuonna 2017 vajaa puoli miljoonaa kiloa ruokakalaa.

Tiedot kysyttiin kaikilta kalanviljelyä harjoittavilta yrityksiltä laitoksittain, joista 97 prosenttia vastasi. Yrityksiltä kysyttiin muun muassa ruokakalaksi myydyn kalan ja istutuksiin ja jatkoviljelyyn toimitettujen kalanpoikasten määriä. Vesiviljelytilastossa ruokakalan tuotantotiedot ilmoitetaan perkaamattomana kalana ja poikaset lukumäärinä.

https://www.luke.fi/uutiset/viljellyn-ruokakalan-arvo-kasvoi-myos-vuonna-2017/