29.6.2021 LUKE


Kalankasvattajat tuottivat 15 miljoonaa kiloa ruokakalaa myyntiin vuonna 2020. Tuotannon arvo oli 63 miljoonaa euroa, mikä on seitsemän miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Tuotannon arvon laskua selittävät muun muassa kirjolohesta saatu alhaisempi hinta sekä siian pienempi tuotantomäärä. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamasta vesiviljelytilastosta.

Kirjolohta tuotettiin elintarvikkeeksi 14,3 miljoonaa kiloa eli suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. Määrä on 95 prosenttia koko Suomen kasvatetun kalan tuotannosta. Siikaa kasvatettiin 0,6 miljoonaa kiloa, eli neljännes vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä heijastuu jonkin verran vesiviljelyn kokonaistuotannon arvoon, sillä siian tuottajahinta on huomattavasti kirjolohta korkeampi.

Suurin osa kirjolohesta kasvatetaan merellä, mutta sitä tuotetaan merkittävä määrä myös sisävesilaitoksissa. Vuonna 2020 mereltä tuotettiin myyntiin 11,8 ja sisävesiltä 3,2 miljoonaa kiloa kirjolohta. Siikaa tuotettiin kolmanneksen enemmän mereltä kuin sisämaasta.

Myyntiin päätyneestä ruokakalasta tuotettiin merellä kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, sisävesillä sen sijaan noin 15 prosenttia enemmän. Vuodesta 2017 lähtien sisävesituotanto on kasvanut lähes kolmanneksen.

Ahvenanmaa yhä tärkein kasvatetun kalan tuottaja

Lähes puolet, 44 prosenttia, kasvatetusta ruokakalasta tuotettiin Ahvenanmaalla. Manner-Suomen osuus kasvoi edellisvuodesta muutamalla prosentilla. Varsinais-Suomen osuus merialueella tuotetusta ruokakalasta oli kolmannes ja Ahvenanmaan 56 prosenttia. Sisä-Suomessa kalaa kasvatettiin lähinnä Lapissa, Kainuussa, Savossa ja Keski-Suomessa.

Poikasia luonnonvesiin ja jatkokasvatukseen

Vesistöjemme kalakantoja parannetaan istuttamalla kalanpoikasia luonnonvesiin. Vuonna 2020 kalanpoikasia luonnonravintolammikoissa kasvattaneet ja muut poikaskasvattajat tuottivat noin 28 miljoonaa kalanpoikasta istutettavaksi luonnonvesiin sekä noin 21 miljoonaa kalanpoikasta, lähinnä kirjolohia, jatkokasvatettaviksi toisissa kalankasvatuslaitoksissa. Luvuissa ei ole mukana vastakuoriutuneita poikasia. Kaiken kaikkiaan kalanpoikasia tuotettiin lähes sama määrä kuin edellisenäkin vuonna.

Istutuksiin toimitettiin eniten siianpoikasia, kuitenkin hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Siian poikaset istutetaan yleensä kesänvanhoina poikasina, samoin kuin kuhat, joita toimitettiin istutuksiin seuraavaksi eniten. Lohet ja taimenet istutetaan suurempina. Vuonna 2020 lohia toimitettiin noin kaksi miljoonaa ja taimenia noin 1,8 miljoonaa kappaletta luonnonvesiin istutettavaksi. Lisäksi tuotettiin pienempiä määriä harjuksen, nieriän ja hauen istutuspoikasia kasvamaan luonnonoloihin.

Tilaston taustaa

Vesiviljelytilasto julkaistaan vuosittain tilastointivuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tiedot perustuvat kalankasvattajilta saatuihin tietoihin. Tilastossa esitetyt kalamäärät ovat perkaamatonta kalaa. Kyselyyn vastasi 98 prosenttia kyselyn saaneista.

https://stat.luke.fi/vesiviljely-2020_fi