Luonnonvarakeskuksen kalankasvatuksen ympäristötehokkuutta edistävä ja toimintaedellytyksiä parantava hanke on saatu päätökseen. Hankkeen yleistavoitteena oli parantaa kalankasvatuksen ympäristötehokkuutta sekä
ympäristöarviointimenetelmiä. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi monitorointiin perustuvaa
tuotannonohjauslaitteistoa avomeriolosuhteissa.

Suomen vesistöissä olevan potentiaalin hyödyntämiseksi on etsitty uudenlaisia lähestymistapoja myös kalankasvatukseen. Kansallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa on tunnistettu vesiviljelylle sopivia tuotantoalueita ja mallinnettu tuotantomääriä niin, että vesialueiden ekologia ja muu käyttö ovat sopusoinnussa keskenään.

– Sijainninohjauksen mukaan avomeri on paras paikka lisätä tuotantoa. Avomerelle voidaan sijoittaa suuria tuotantoyksiköitä niin, että ympäristö kestää kuormituksen, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Markus Kankainen.

Luke selvitti avomerikasvatuksen tuotantotaloutta ja ympäristövaikutusten mittaamista yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. – Avomerilaitoksiin liittyy monia haasteita. Avomerikasvatus poikkeaa perinteisestä kasvatuksesta tuotanto-olosuhteiltaan ja -tekniikaltaan. Sääolot ovat vaativat ja, työturvallisuus edellyttää huolellisuutta.

Alla on ladattavissa hankkeen loppuraportti sekä Syken tekemän menetelmä/selvityksen kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista, jota on mahdollista hyödyntää jatkossa arvioitaessa kestäviä tuotantomääriä uusille ja vanhoille kalankasvatuslaitoksille.

Kalankasvatuksen ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen Loppuraportti

Ympäristötehokas kalankasvatus ja seurantamenetelmien kehittäminen Loppuraportti 12112015

Liite 2 Merikalankasvatuksen kehittämistyöpaja 24092015 Kankainen

Liite 3 Kalankasvatuksen ympäristöseurannan kehittämisen pilotointi 24092015 Kettunen